Hoppa till innehållet

Byggnadsminnen

En viktig del av Higabs uppdrag är att vårda, utveckla och förvalta stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I dagsläget finns det 31 byggnadsminnen i Higabs fastighetsbestånd som tillsammans representerar fyra sekel i Göteborgs historia. Mer finns att läsa under respektive byggnadsminne.