Kiosk Linnéplatsen

När det gamla stationshuset vid Linnéplatsen revs 1960 ersattes det året efter av denna kiosk och spårvagnsterminal.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Linnéplatsen 10, 413 10, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Slottsskogen 719:4
  • Byggnadsår: 1961
  • Arkitekt: Stig Henrik Lundgren, Lars Gunnar Serneblad
  • Ursprunglig användning: Kiosk, bussterminal
  • Nuvarande användning: Kiosk, bussterminal

Om Kiosk Linnéplatsen

1903 invigdes den 24 kilometer långa Säröbanan. Den utgick från ett stationshus vid Karlsroplatsen som låg strax nedanför Annedalskyrkan och var känt för sina badtåg som kördes mellan första världskriget och 1950-talet. Från 1954 trafikerades linjen även av rälsbussar. År 1960 revs stationen då Dag Hammarskjöldsleden (tidigare Dag Hammarskjölds Väg) drogs fram och året efter ersattes det av ett nytt mindre stationshus vid Linnéplatsen. Kiosken som finns på platsen i dag ligger i detta hus.

Säröbanan var i bruk fram till 1965. Banvallen är fortfarande bevarad och är numera en populär cykelled.