Gamla Ullevi

Sveriges nationalarena för damfotboll och hemmaplan för IFK Göteborg, GAIS och Örgryte IS. När arenan invigdes 2009 blev det den tredje idrottsplatsen på samma plats sedan slutet av 1800-talet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2009.

Information om fastigheten

  • Adress: Parkgatan 53-57, 65, 411 38, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Heden 47:1
  • Byggnadsår: 2008
  • Arkitekt: Lars Iwdal, Arkitektbyrån AB
  • Ursprunglig användning: Fotbollsarena, restaurang, träningsanläggning
  • Nuvarande användning: Fotbollsarena, restaurang, träningsanläggning

Om Gamla Ullevi

Gamla Ullevi är byggd på historisk mark med mer än 100 år av idrottstradition. Redan i slutet av 1800-talet låg en cykelvelodrom på platsen och 1908 spelade Sverige sin första fotbollslandskamp i mitten av velodromen då man besegrade Norge.

Idrottsplatsen 1916, strax innan den revs. Foto: Kamerareportage/TT

1916 byggdes istället Ullervi fotbollsbana som ritades av Karl M Bengtsson. Runt 1920 togs R:et bort i Ullervi och namnet blev därmed Ullevi. Det förblev dess namn fram till 1958 då den nya och större arenan Ullevi invigdes till fotbolls-VM. I fortsättningen fick arenan heta Gamla Ullevi.

Gamla Ullevi då arenan fortfarande hette Ullevi.

En ny arena tar form

Hösten 2004 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för att bygga en ny fotbollsarena i Göteborg. Den dåvarande Gamla Ullevi passade bra storleksmässigt men hade länge varit sliten och omodern. Dessutom behövdes ett bättre alternativ till Ullevi.

I början av 2007 inleddes rivningen av Gamla Ullevi och strax därefter påbörjades bygget av den nya fotbollsarenan. Byggnationen var ett samverkansprojekt mellan Higab och allianslagen GAIS, IFK Göteborg och Örgryte IS. Projektets styrgrupp utgjordes av representanter från samtliga parter och projekteringen drevs parallellt med att byggnadsarbetena pågick.

Under byggtiden fick Sture Allén, språkprofessor och ledamot i Svenska Akademien, i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett namnförslag till arenan. Några av förslagen som lämnades in var olika varianter av Ullevi, uppkallelsenamn av kända fotbollsspelare och namn kopplade till arenans form. Slutligen blev Sture Alléns förslag att även den nya arenan skulle heta Gamla Ullevi, dels för att föra namntraditionen vidare och dels för att markera en tydlig skillnad mot Ullevi. Detta beslutades av kommunstyrelsen i oktober 2008.

Den 5 april 2009 invigdes nya Gamla Ullevi med den allsvenska premiären mellan GAIS och Örgryte IS.

Ett modernt formspråk

Arenans arkitektur präglas av modernismens formspråk med rundade hörn, den synliga bärande konstruktionen och den vita färgsättningen. Anläggningen är byggd i prefabelement. Den böjda takformen bärs i en enda punkt vid varje vertikalpelare, vilket gör att det känns som taket svävar över arenan. Taklisten är helt rak runt hela arenan och har sådan höjd att belysningen sitter direkt på takkantens långsidor. Stålbalkarna är 23 meter långa och väger cirka 14 ton vardera och gradängbalkarna väger cirka 36 ton vardera.

De fyra hörnen är slutna för att styra allt ljud och ljus in mot planen. Alla fyra hörnen innehåller entréer till arenan. När man passerar hörnen, gående eller med bil, kan man se gräsplanen innanför läktaren.

Utanför arenan står den förre landslagsmannen och IFK Göteborg-legenden Gunnar Gren staty. Konstverket är skapat av Jan Steen och avtäcktes 1993 i samband med en match på den tidigare Gamla Ullevi.

UEFA-klassad arena

Gamla Ullevi rymmer 18 454 åskådare med delvis stående publik och 16 603 med enbart sittande publik. Arenan har 23 loger och entréplanet mot Parkgatan och Ullevigatan rymmer restaurang, butiker och gym.

Arenans yttermått är 155 x 130 m och innerplanen har måtten 120 x 80 m, vilket är det säkerhetsmått som krävs av UEFA. Arenan är byggd och klassificerad som en så kallad Klass 3 arena, vilket innebär att den hamnar precis under definitionen Elitarena som ska ha en publikkapacitet på 30 000 åskådare.

Gamla Ullevi är inte bara hemvist för de tre allianslagen GAIS, IFK Göteborg och Örgryte IS utan är även Sveriges Nationalarena för damfotboll.