Fahlströmska Huset

Det enda huset på Majnabbeberget som inte har någon historisk koppling till hamn- och industriverksamheten vid Göta Älv. Namnet kommer från stadsarkitekten Carl Fahlström som ritade och uppförde huset i början av 1900-talet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Taubegatan 7, 414 55, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 222:3
  • Byggnadsår: 1907
  • Arkitekt: Carl Fahlström
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Fahlströmska Huset

Fahlströmska Huset är ritat och uppfört av stadsarkitekten Carl Fahlström som bland annat står bakom Musikens Hus och Pellerins margarinfabrik. Det byggdes som ett bostadshus 1905–1907 och är den enda byggnaden på Majnabbeberget som inte har någon anknytning till hamn- och industriverksamheten vid Göta Älv.

Huset är utformat i två våningar med en inredd vind. Fasaden har en ljusbeige kulör och det branta taket är i röd falsad plåt. Bottenvåningen består av spritputsad sten och övervåningen är en träkonstruktion med liggande träpanel.

Fahlströmska Huset och den tillhörande trädgården är ett viktigt inslag i miljön på Majnabbeberget.

I dag finns det föreningsverksamhet i huset.