Månadens hus

 • Gullbergsbrohemmet

  Bakom det rara namnet finns en mörkare historia. Huset byggdes 1741 som tukt- och spinnhus, en anstalt för hårt tvångsarbete.

  Läs mer
 • Skansen Kronan - Soldattorpet

  Det rödmålade trähuset ska enligt uppgifter vara ett gammalt soldattorp från Solberga socken i Bohuslän. Det byggdes någon gång under 1700-talet och flyttades till sin nuvarande plats på Skansberget 1904.

  Läs mer
 • Exercishuset

  Under 1800-talet blev Exercishuset en viktig plats för stadens gymnaster. Sällskapet Sköldmön, som var landets första kvinnliga gymnastikförening, genomförde sin första offentliga uppvisning i byggnaden inför 400 inbjudna kvinnor.

  Läs mer

Instagram

 • Chalmers, HDK och Polhemsgymnasiet. De har alla haft det hä ...
 • Nu blommar det i Liljegården vid Kulturhuset Kåken. # ...