Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är ett bolag i Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Konserthuset

  Det funktionalistiska huset invigdes 1935 och beskrevs av arkitekten Nils Einar Eriksson som ”en krabba i en rektangel”. Krabban syftar på den stora konsertsalen med 1 247 platser där akustiken är så bra att huset än idag anses hålla världsklass.

  Läs mer
 • Bö Herrgård

  I början av 1700-talet ägdes gården av rådman Hans Böker och den gick vidare till hans släktingar i flera led. Gården var känd för sin vackra trädgård och den besöktes bland annat av Carl von Linné 1746.

  Läs mer
 • Saluhall Briggen

  1891 invigdes huset för att rymma stadens nya huvudbrandstation. En av anledningarna till placeringen var trångboddheten i de närliggande områdena Haga, Annedal och Masthugget, vilket utgjorde en stor brandrisk.

  Läs mer

Instagram

 • Uppe i toppen kan du speja ut över Slottsskogens grö ...
 • Ett annat Göteborg. Fram till 1903 sträckte sig Vä ...