Månadens hus

 • Gullbergsbrohemmet

  Bakom det rara namnet finns en mörkare historia. Huset byggdes 1741 som tukt- och spinnhus, en anstalt för hårt tvångsarbete.

  Läs mer
 • Gathenhielmska Reservatet

  Husens ursprung sträcker sig från 1700-talets mitt och framåt och är en sista rest av bostadsbebyggelsen från det gamla Majorna. På 1930-talet fastställdes området som kulturreservat.

  Läs mer
 • Seminarieparken

  Parken anlades på 1860-talet av trädgårdsmästare C P Lange och fungerade ursprungligen som skolträdgård. Den tidsperiod som bäst kan identifieras med hur det ser ut i dag är gångstrukturen från 1912 och 1920-talets trädplanteringar.

  Läs mer