Månadens hus

 • Spruthuset

  Huset på Arkitektgatan användes ursprungligen som den frivilliga brandkårens materialförråd, därav namnet Spruthuset. Det byggdes 1851 på rester av befästningsmurar och utfyllda delar av vallgraven.

  Läs mer
 • Bagaregårdens Landeri

  Landeri, värdshus, ungdomsgård - Bagaregårdens Landeri har haft många funktioner genom århundradena. Namnet kommer från bagaren Joachim Schönfelt som 1650 arrenderade landerimarken.

  Läs mer
 • Annedal - Seminariet

  Huset är en del av det gamla Annedal som tog form på 1870-talet. Det uppfördes som ett folkskollärarseminarium och fick sitt nuvarande utseende 1912 då det byggdes på med 1-2 våningar.

  Läs mer

Instagram

 • Den flacka trappan i Rådhuset utformades av arkitekten Gunnar ...
 • En gång i tiden låg Posten i Kronhusbodarna. ...