Månadens hus

 • Kviberg - Fritidshemmet

  Det gula trähuset byggdes 1943 genom donationer från Göteborgs stora industrier och rederier. Fram till 1980-talet användes huset som regementsbiograf och för befälsgenomgångar och lektioner för kompanierna.

  Läs mer
 • Wernerska Villan

  När det här storslagna huset stod färdigt kom det att kallas Wijkska palatset. Elektriskt ljus och gasledningar var installerat från början, vilket gjorde byggnaden till Göteborgs första privatbostad med elektricitet.

  Läs mer
 • Stadsbiblioteket

  Stadsbiblioteket återinvigdes 2014 efter en om- och tillbyggnad. Sedan dess karaktäriseras huset av en glas- och tegelexteriör som går som ett yttre skal kring den ursprungliga byggnaden.

  Läs mer

Instagram

 • I nästan 100 år användes Kvibergs Kaserner som regemente. ...
 • Att kliva in i Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget är som ...