Stora Saluhallen

Byggnaden är en av få konstruktioner i sitt slag i Sverige. Varje år strömmar miljontals människor genom Stora Saluhallen för att äta mat eller handla kött, ost, bröd och andra delikatesser. Precis som man gjort i snart ett och ett halvt sekel.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1987.

Information om fastigheten

  • Adress: Kungstorget 15-18, 411 17, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 72:1
  • Byggnadsår: 1888
  • Arkitekt: Hans Hedlund
  • Ursprunglig användning: Saluhall
  • Nuvarande användning: Saluhall

Om Stora Saluhallen

Stora Saluhallens webbplats: www.storasaluhallen.se

Liksom för Feskekôrka var hygien en viktig faktor bakom initiativet att bygga en saluhall på Kungstorget. Tidigare sålde bönderna sina varor direkt på torget och kött och mejerivaror låg framme i alla väder i myllret av människor och hästar som rörde sig på torget. Samma problem hade fiskhandeln vid Fisktorget i Rosenlund och 1871 togs beslut om att Göteborg skulle få både en fiskhall och en saluhall.

Feskekôrka stod klar 1874, men för Stora Saluhallen dröjde det ytterligare 15 år. 1887 anslog stadsfullmäktige 250 000 kronor för bygget och en arkitekttävling utlystes. Vinnare blev Viktor Adler men det blev arkitekten Hans Hedlund som utförde ritningarna. I början av 1889 var saluhallen klar för inflyttning efter en del förseningar och ökade kostnader. Konstruktionen var typisk för 1800-talets senare del. Fasaderna var av gulrött tegel med mönstermurning och granitdetaljer. Det välvda taket kläddes med plåt. Interiören fick en bågkonstruktion där takstolarna bars upp av gjutjärnskolonner.

Ett decennium senare hade hallen blivit för trång och byggdes ut i två omgångar. På 1910-talet installerades elbelysning och kylrum.

2009-2012 genomförde Higab en genomgripande upprustning av Stora Saluhallen i två etapper. Hallen anpassades till moderna krav på miljö och hälsa, tillgänglighet och brand. Även VVS, el och kyla moderniserades. En del i uppdraget var att återställa butikslokalerna i hallen och i projektgruppen ingick antikvarisk expert med anknytning till Länsstyrelsen. Utvändigt återställdes delar som gjorts om under årens lopp.

Stora Saluhallen har idag i huvudsak kvar sitt ursprungliga utseende och funktion. Huset blev byggnadsminne 1985.