Stora Tullhuset

Under andra halvan av 1800-talet blev Stora Tullhuset en central plats i den svenska utvandrarvågen till Amerika. Större delen av de som emigrerade passerade genom huset och tog båten vid kajen utanför.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1996.

Information om fastigheten

  • Adress: Packhusplatsen 7, 411 13, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 36:2
  • Byggnadsår: 1867
  • Arkitekt: F J Heilborn
  • Ursprunglig användning: Tull- och packhus
  • Nuvarande användning: Kasinoverksamhet, kontor och butik

Om Stora Tullhuset

Området runt Stora Tullhuset kallades en gång i tiden för Franska tomten. Namnet kom från ett avtal som Sverige tecknade med Frankrike 1784 som innebar att fransmännen fick nederlags- och frihamnsrätt för varor på tomten. I utbyte fick Sverige den västindiska ön S:t Barthélemy.

Under 1800-talet skulle området komma att förändras. 1857 byggdes kajen som i dag går under namnet Packhuskajen och 1861 fyllde man igen Kronans masthamn, en hamnbassäng från slutet av 1600-talet. Fram tills dess hade det funnits rester från Göteborgs befästningsverk här.

På den nya marken uppfördes Stora Tullhuset. Det stod klart 1867 och ersatte då Radheska Huset på Norra Hamngatan som Göteborgs tull- och packhus. Samtidigt drogs järnvägsspår fram till platsen och vidare ut mot väster på en bro över Stora Hamnkanalens mynning.

Stora Tullhuset ritades av Frans Jacob Heilborn som också är arkitekten bakom Exercishuset vid Heden. Det bestod ursprungligen av en huvudbyggnad för tullförvaltningen och två fristående magasinslängor i vinkel. Huset uppfördes i gult tegel och delvis i samma stil som Sociala Huset (då Sahlgrenska sjukhuset) och bostadshusen längs Stora Nygatan. Delar av fasaden utformades också med detaljer av natursten.

1883 fick området namnet Packhusplatsen efter verksamheten i Stora Tullhuset.

Amerikabåtarna kommer till Packhusplatsen

Under senare hälften av 1800-talet förvandlades Packhusplatsen och Stora Tullhuset till centrala punkter i den svenska utvandrarvågen till Amerika. De flesta som emigrerade passerade nämligen genom huset och tog båten härifrån. Då hade de tagit sig från centralstationen längs med Postgatan (då Sillgatan) som var den stora emigrationsgatan med kontor, hotell, skumma krogar och restauranger. Nere vid kajen förrättades en särskild emigrantgudstjänst innan de klev ombord på fartygen.

1885 gjordes en tillbyggnad av Stora Tullhuset som slöt gården mot Packhusplatsen och 1911 utökades huset mot norr och söder.

En större om- och tillbyggnad genomfördes 1927 efter ritningar av Karl M Bengtson. Bland annat tillkom två våningsplan och huset fick då sitt nuvarande utseende mot Packhusplatsen. 1938 byggdes den ena gården över och på 1940-talet tillkom små garage mellan husen.

Huset fungerade som tull- och packhus fram till 1973. Då flyttade större delen av verksamheten till Östra Nordstaden. Därefter övertog skolförvaltningen de flesta lokalerna i huset.

Nya verksamheter flyttar in

2001–2002 byggdes den västra delen av Stora Tullhuset om för Casino Cosmopol. Interiören anpassades efter den nya verksamheten, men man valde även att bevara äldre delar. Året efter flyttade Emigranternas Hus in i en annan del av huset. Sedan dess finns även kontorsverksamhet här.

I husets huvudentré finns fortfarande tidstypiska inredningsdetaljer bevarade från 1920-talet, bland annat mönsterlagt kalkstensgolv och trappräcken av järn med dekorativa detaljer.

Stora Tullhuset har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1996.