Daghem Apotekaregatan

Trävillan från 1915 byggdes som en del av trädgårdsstaden i Änggården som utformades av arkitekten Albert Lilienberg. Gatunamnet kommer från apotekaren Arvid Grén som låg bakom uppförandet av Botaniska trädgården. Numera används huset som förskola.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Apotekaregatan 4, 413 19, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Änggården 1:14
  • Byggnadsår: 1915
  • Arkitekt: Johan Jarlén, Nils Edvin Olsson
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Förskola

Om Daghem Apotekaregatan

Det som i dag utgör stadsdelen Änggården tillhörde ursprungligen Kronan och området Älvsborgs Kungsladugård. 1721 inlöstes marken till skattegård och i slutet av århundradet styckades den upp i Stora och Lilla Änggården. På 1800-talet köptes båda områdena av familjen Grén och apotekaren Arvid Grén tog då initiativ till att utveckla trädgårdarna, plantera tusentals träd och odla sällsynta örter och medicinalväxter på egendomen. Detta skulle senare bland annat leda till uppförandet av Botaniska trädgården.

1892 köpte Göteborgs Stad området, förutom Lilla Änggården som familjen Grén behöll som sommarbostad. Området blev en del av Göteborg 1904 och därefter började stadsingenjören Albert Lilienberg att utarbeta en första stadsplan för Änggården där han hämtade inspiration från de engelska trädgårdsstäderna. I grunden var det ett socialpolitiskt projekt där man ville använda statsägd mark åt att skapa vackra och trygga hem som förenade landsbygd och stad. Stadsplaneringen präglades av anpassning till terrängen med mjukt utformade gatusträckningar och samverkan mellan gator, hus och natur. Detta för att skapa trivsel och balans i området.

1915 byggdes flera trävillor längs Apotekaregatan i kvarteret Påskliljan, där gatunamnet var inspirerat av den förre markägaren Arvid Grén. Husen präglades starkt av nationalromantiken och uppfördes med trädgårdar som avgränsades med naturstensmurar, häckar och trästaket. Husen utformades med stående lockpanel, branta tegeltäckta sadeltak, fönster med smårutsindelning och entrédörrar med dekor och omsorgsfullt utformade omfattningar.

Villan på Apotekaregatan 4 ritades av Johan Jarlén och Nils Edvin Olsson. Den användes som privatbostad av familjen Stiberg fram till 1953. Då övertogs huset av Sahlgrenska sjukhuset och användes som eftervårdsavdelning innan det blev bostad åt elever vid barnsjukhuset. Sedan 1967 bedrivs det förskoleverksamhet i huset.

Daghem Apotekaregatan har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.