Strömska Huset

Strömska Huset är tillsammans med Stadshuset, Börsen och Wenngrenska Huset en del av Kvarteret Högvakten på Gustaf Adolfs Torg. Namnet på huset kommer från Ströms herrekipering som hade sin butik här i många år. Än i dag används bottenvåningen som butikslokaler.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Postgatan 31-33, 411 10, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 16:2
  • Byggnadsår: Någon gång mellan 1761-1771
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Okänt
  • Nuvarande användning: Butik, kontor

Om Strömska Huset

Kvarteret Högvakten

I mitten av 1700-talet uppfördes Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset. Tillsammans med Börsen från 1849 bildar de i dag Kvarteret Högvakten.

Ända sedan grundandet av Göteborg 1621 har Kvarteret Högvakten legat vid händelsernas centrum. Exakt hur marken var bebyggd under den första tiden är oklart eftersom många handlingar och ritningar har försvunnit i de bränder som har drabbat staden.

Området kring Kvarteret Högvakten präglas av äldre tiders tomtindelning och var redan i den första holländska stadsplanen stadens centrum där Stora Hamnkanalen och Stora Torget (nuvarande Gustaf Adolfs Torg) fungerade som en knutpunkt i handelsstaden Göteborg.

En av stora stadsbränderna ägde rum 1669 och resulterade i att delar av Kvarteret Högvakten ödelades. Flera av husen byggdes dock upp igen. Även under det följande seklet drabbades Göteborg av stora bränder och det ledde till att myndigheterna krävde byggnader i sten. I mitten av 1700-talet uppfördes stenhusen Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset. Tillsammans med Börsen från 1849 bildar de i dag Kvarteret Högvakten. Kvarteret fick sitt namn i början av 1900-talet och kommer egentligen från en mindre byggnad som låg framför Stadshuset och inhyste stadens militära vaktstyrka. Alla byggnaderna utom Strömska Huset är i dag byggnadsminnesförklarade.

På uppdrag av kommunstyrelsen påbörjade Higab 2016 en omfattande grundförstärkning av Kvarteret Högvakten. Samtidigt gjordes en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten. Dessutom fick fasaderna ny färgsättning och stora delar av Börsens interiör restaurerades. Projektet blev klart vid årsskiftet 2018/2019.

Strömska Huset

På baksidan av Wenngrenska Huset mot Postgatan ligger Strömska Huset. Det uppfördes någon gång mellan 1761-1771 och byggdes på med en tredje våning under senare delen av 1800-talet. 1908 köpte aktiebolaget C.H. Ström & Co byggnaden och här fanns under lång tid Ströms herrekipering, vilket är bakgrunden till namnet Strömska Huset.

Byggnaden har genomgått ett flertal förändringar och ombyggnader under åren. Fasaden är delvis förändrad och av den ursprungliga byggnaden finns i stort sett endast yttermurarna bevarade.

Som en del av Kvarteret Högvakten besitter Strömska Huset ett kulturhistoriskt värde. Det har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.