Redbergsskolan

Redbergsskolan är Olskrokens äldsta byggnad och än idag pågår det utbildningsverksamhet här. Numera är det Studieförbundet Vuxenskolan som finns i lokalerna.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Örngatan 6, 416 67, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Olskroken 1:16
  • Byggnadsår: 1881
  • Arkitekt: A Nilsson
  • Ursprunglig användning: Skola
  • Nuvarande användning: Utbildningsverksamhet

Om Redbergsskolan

Under 1860- och 1870-talen fanns det endast sju mindre skolsalar i ett par låga trähus i Redbergslid. Skolstyrelsen betraktade området som det sämst lottade och oroades över tillväxten som förväntades ske med utbyggnaden av Olskroken och Ånäs. Det ledde till att stadsfullmäktige 1879 godkände skolstyrelsens förslag att bygga en ny skolbyggnad i området.

1880 kunde byggmästare J Dähn sätta spaden i marken vid Örngatan 6 och drygt ett år senare togs Redbergsskolan i bruk. Huset byggdes i två våningar med flyglar i tre våningar och plåttak. Fasaden gjordes i rött tegel och mönstermurades med framskjutande gula tegeldetaljer. Socklarna och trapporna uppfördes i kalksten. Sammanlagt rymde huset åtta folkskolesalar, fyra småskolesalar och fyra lägenheter för lärarna. I förhållande till den låga träbebyggelsen i området uppfattade många barn Redbergsskolan som en slottsliknande byggnad.

Redbergsskolan byggs om

Redan i början av 1890-talet anmälde skolinspektören till skolstyrelsen att utrymmet inte räckte till på Redbergsskolan och att det behövde göras förbättringar. Resultatet blev att skolan byggdes på med en våning, vilket skapade utrymme för sju nya skolsalar och ett par slöjdlokaler. Dessutom byggde man en separat gymnastiksal och utökade skolgården mot Redbergsparken. Ombyggnaden ritades av A Nilsson och byggmästare blev återigen J Dähn. I början av höstterminen 1894 var bygget klart.

Till en början eldade man med kakelugnar i skolsalarna och använde fotogenlampor. Så småningom infördes gaslampor och när elljuset blev allmänt förekommande i Göteborg infördes det även i skolan.

Hotas av rivning

Redbergsskolan var i bruk fram till 1970 och nya hyresgäster blev Studieförbundet Vuxenskolan. Men 1974 beslutade kommunen att byggnaden skulle rivas. Det slutade med att Studieförbundet mobiliserade sig och ockuperade skolan under en tid, samtidigt som de fick hjälp av Redbergsborna. Slutligen drogs beslutet tillbaka och man upptäckte att det fanns kulturhistoriska värden i huset som borde skyddas och bevaras. Sedan dess sitter Studieförbundet Vuxenskolan som hyresgäster på Redbergsskolan. Den gamla gymnastiksalen rymmer numera Redbergsteatern som lockar många göteborgare med kulturaktiviteter och föreläsningar.