Kretsloppsparken Alelyckan

I Kretsloppsparken Alelyckan finns en återvinningscentral och tre olika försäljningsställen som drivs av Återbruket, Returhuset och Stadsmissionen.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2007.

Information om fastigheten

  • Adress: Lärjeågatan 12, 415 02, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gamlestaden 73:5
  • Byggnadsår: 2007
  • Arkitekt: Cris Delisle, Elisabeth Borlin
  • Ursprunglig användning: Återvinningscentral, secondhandbutik
  • Nuvarande användning: Återvinningscentral, secondhandbutik

Om Kretsloppsparken Alelyckan

När Kretsloppsparken Alelyckan invigdes 2007 blev den en världsunik företeelse. Här finns nämligen en särskild sorteringshall där besökarna får hjälp att sortera ut det som går att återanvända innan lasset går vidare till återvinning. I parken finns tre olika försäljningsställen där de utsorterade sakerna får nytt liv: Stadsmissionens second hand-butik, Återbruket för begagnat byggmaterial och Returhuset som renoverar och gör nytt av återvunnet.

2012 presenterades konceptet på världsmiljökonferensen i Rio och genom åren har man bland annat tagit emot studiebesök från länder i Asien, Afrika, Europa och Sydamerika.

Under 2017 fick Kretsloppsparken Alelyckan en tillbyggnad med kontor, mötesrum och omklädningsrum. Till projektet använde man både fönster och dörrar från Återbruket. Huset försågs även med ett sedumtak (grästak).