Skårs Gård

Skårs Gård ett utmärkt exempel på hur en herrgårdsmiljö kunde se ut på 1700-talet. Egendomen har ägts av kända Göteborgsfamiljer som Coopman, Wesslau och Lyckholm.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Skårs Allé 11A-B, 412 70, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Skår 31:3
  • Byggnadsår: 1700-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Landeri
  • Nuvarande användning: Förskola, bostad

Om Skårs Gård

Någon gång under 1700-talet byggdes den herrgårdsliknande Skårs Gård. På den tiden hörde området till Örgryte socken som låg utanför Göteborgs stadsgräns. Gården gick då under namnet Skår Östergård eftersom området var uppdelat i Östergården och Västergården. Sedan dess har kända Göteborgsfamiljer som Coopman, Wesslau och Lyckholm stått som ägare till egendomen.

1735 anlade Samuel Schutz ett textiltryckeri på ägorna och på 1780-talet blev rådmannen Petter Coopman ägare av hela Östergården. Han skänkte altartavlan som än i dag hänger i Örgryte gamla kyrka. Under 1800-talet blev Hans Hemming Wesslau ny ägare till gården. Som grundare till Almedals fabriker gjorde han sig känd för sitt sociala engagemang, bland annat genom att skapa bra villkor för sina arbetare och inrätta en friskola i Almedal.

Göteborgs Stad köper gården

I slutet av 1800-talet tog familjen Lyckholm över Skår Västergård. På marken anlade de Lyckholms bryggerier som skulle komma att bli ett av Sveriges största och mest moderna bryggerier. 1896 tog de också över Skår Östergård. Förutom Skår ägde de Lackarebäck och Helenedal samt bedrev ett stort jordbruk. 1930 såldes Skårs Gård till Göteborgs Stad.

Än i dag leder den gamla lindallén fram till Skårs Gårds huvudbyggnad i två våningar, delar av en fruktträdgård och ett lusthus omgärdat av träd. Lusthuset är ett av få bevarade i Göteborg. Gårdens ekonomibyggnader revs på 1930-talet efter att ha drabbats av en brand.

1700-talsdetaljer bevarade

Huvudbyggnaden har byggts om och till genom åren, men det går fortfarande att hitta flera värdefulla inredningsdetaljer från 1700-talet, bland annat den ursprungliga panelen i trapphuset och kökets gamla spis.

Skårs Gård har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett utmärkt exempel på hur en herrgårdsmiljö kunde se ut på 1700-talet.