Higabs historia

Från ett lite okänt hantverkshus till arenor, museum och byggnadsminnen. Sedan Higab bildades 1966 har mycket hänt. Allt började med att bolaget skulle förse mindre företag och organisationer med lokaler. Med åren har uppdraget från Staden växt och numera vårdar och utvecklar Higab både det gamla och det nya Göteborg.

1960-talet

Higabs första projekt var bygget av ett hantverkshus vid Svingeln. Tanken var att erbjuda lokaler till de företag som var tvungna att flytta från Östra Nordstan när köpcentret Nordstan tog form. I slutändan var det bara ett fåtal av de berörda företagarna som flyttade in när Hantverkshuset Stampen stod klart 1969, men redan året efter var alla lokaler uthyrda. Några av de första att flytta in var Nyberg & Karlssons Elektriska AB. De finns fortfarande kvar i huset vilket gör dem till Higabs äldsta hyresgäster.

1970-talet

Satsningen på att bygga nya lokaler för mindre företag fortsatte under discons och punkens årtionde. Higabs verksamhet utökades efter att Staden gav bolaget en nyckelroll i Göteborgs näringslivsutveckling. Det ledde till att det byggdes två industribyar i Grimmered och Angered som stod klara 1974 och 1978. Året efter köpte Higab även det gamla kamgarnsspinneriet på Åvägen 17 och Apotekarnes tidigare fabrik som kort därefter byggdes om till industrimuseum. Nu är huset mer känt som Brewhouse.

1980-talet

Higab tog stora kliv på 80-talet. Under decenniet ökade antalet anställda från 5 till 30 och uthyrningsytan mer än dubblades till närmare 150 000 kvm. En av de största händelserna skedde 1987 när Higabs nybildade dotterbolag Salhab (Göteborgs Saluhallsaktiebolag) köpte Stora Saluhallen, Feskekôrka och fastigheter i Partihallarna och Slakthusområdet. Det följande året blev även Sockerbruket en del av Higabs bestånd och den nya huvudbrandstationen i Gårda byggdes av bolaget.

1990-talet

1991 togs ett historiskt beslut i fullmäktige när 95 kulturfastigheter övertogs av det nybildade dotterbolaget Kigab (Kulturfastigheter i Göteborg AB). Några av dem var Börsen, Rådhuset och Hotel Eggers – hus som man på lång sikt ville behålla och bevara inom Göteborgs Stad. 1994 köpte Higab även AB Långedrag och det innebar att Sjömagasinet blev en del av beståndet.

Under andra halvan av 90-talet förvärvades fastigheter som Kvibergs Kaserner, Barken Viking och Ullevi. Samtidigt byggde Higab ut Göteborgs konstmuseum med Hasselblad Center och Trädgår’ns nya anläggning invigdes. Sist men inte minst öppnades portarna till Hagabadet efter en omfattande upprustning och restaurering av Higab.

2000-talet

Det nya årtusendet innebar rekordprojekt och ett större fokus på hållbarhetsfrågor för Higab. Ett av de tydligaste exemplen var Kretsloppsparken i Alelyckan som 2007 blev en världsunik företeelse. Året innan slutfördes Higabs dittills största byggprojekt då nya Pedagogen-området invigdes vid Grönsakstorget.

Det gamla fängelset i Härlanda gjordes om till Härlanda Park med nytt kulturhus, forskningscentret Biotech Center byggdes och de klassiska kulturinstitutionerna Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater anpassades för verksamheterna och besökarna. 00-talet avslutades med att Gamla Ullevi ersattes av en ny modern arena. Byggnationen var ett samverkansprojekt mellan Higab och allianslagen GAIS, IFK Göteborg och Örgryte IS.

2010-talet

Stora organisationsförändringar. 2012 fusionerades dotterbolagen Kigab och AB Långedrag med Higab. Det innebar att namnet Higabgruppen försvann och blev kort och gott Higab. Två år senare utökades rollen i Staden då företaget blev en del av koncernen Göteborgs Stadshus och moderbolag i Lokalkoncernen.

Även stora byggprojekt präglade 2010-talet. En ny idrottshögskola invigdes och Angered Arena och Bravida Arena byggdes och blev populära besöksmål för göteborgarna. Samtidigt blev Rådhuset det nya stadshuset efter en varsam upprustning, Stora Saluhallen återinvigdes efter en omfattande upprustning och Stadsbiblioteket fick nytt utseende och utökades med 3 700 kvadratmeter.

Årtiondet avslutades med att Higab slutförde en stor grundförstärkning och ombyggnad av det historiska Kvarteret Högvakten. På uppdrag från Göteborgs Stad fick även Higab bygga Kretslopp och vattens nya lokaler i Alelyckan.

2020-talet

Starten av 2020-talet präglades av corona-pandemin. Olika insatser gjordes för att stötta våra hyresgäster och Higab beviljade runt 60 miljoner kronor i hyresrabatter. Samtidigt pågick tre jubileumsprojekt för att fira att Göteborg fyllde 400 år. Ett nytt kulturhus byggdes i Bergsjön, Seminarieparken rustades upp och stadsdelen Västra Nordstan började bubbla igen efter stora insatser. Men det var inte de enda projekten inom stadsutveckling. Sjöfartsmuseet fick ett nytt underjordiskt akvarium, Gathenhielmska Huset med sin historiska trädgård väcktes till liv igen och Kronhuset öppnades upp för stadens kulturliv i form av det nya konceptet Bagih.

Några mer ovanliga händelser var Barken Vikings varvsbesök i Falkenberg och den nya orgeln som byggdes i Göteborgs Konserthus i samarbete med världsledande orgelexperter. Higab växlade även upp hållbarhetsarbetet med nya stadsodlingar, fossilfria bilar, ökad satsning på utveckling av trygga, trivsamma stadsmiljöer och lansering av ett nytt energisystem.

Under 2024 kommer Dicksonska Palatset och Feskekôrka att öppna igen efter stora upprustningar. Vi på Higab ser också med spänning fram emot nästa steg i utvecklingen av Slakthuset, Göteborgs konstmuseum, den nya kretsloppsparken i Högsbo och Göteborgs nya arenor.