Röhsska museet

Röhsska museets samlingar består av cirka 50 000 objekt inom konsthantverk, design och mode. Några av museets mest kända föremål är de glaserade tegelreliefer med ett lejon respektive drake som härstammar från Babylon under kung Nebukadnessar II:s (604-562 f Kr) tid.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Vasagatan 39, 411 24, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Lorensberg 51:11
  • Byggnadsår: 1916
  • Arkitekt: Carl Westman
  • Ursprunglig användning: Museum
  • Nuvarande användning: Museum

Om Röhsska museet

Redan på 1880-talet föddes idén om ett museum för konsthantverk och design i Göteborg men det tog många år innan det blev verklighet. Liknande museer hade redan inrättats på flera ställen i Europa med syfte att det visa det bästa inom industri- och hantverksproduktion. 1901 beslutade stadsfullmäktige i Göteborg att upplåta en tomt mellan dåvarande Chalmers (nuvarande Valands Konsthögskola) och Slöjdföreningens skola (idag Högskolan för Design och Konsthantverk). En donationsgåva från grosshandlarbröderna Wilhelm och August Röhss möjliggjorde bygget.

Den nya byggnaden får ris och ros

Uppdraget att rita museibyggnaden tilldelades Carl Westman (1866-1936) efter en arkitekttävling. Huset fick en prägel av medeltida borg men hade samtidigt ett modernt formspråk. Fasaden är av rött, handslaget tegel och för att dölja takfönstren, som skulle brutit av mot arkitekturen, gömde Westman dem med ett svängt, brutet tak. Flera av tegelstenarna har mönster, till exempel blommor, slingrande ormar och skepp. Interiört skiljer sig utställningssalarna mot äldre museers genom sin rena, neutrala utformning som lyfter fram föremålen. Hall och trapphus är mer dekorerade med valv i medeltida stil. Den höga Arkitekturhallen på entréplan har försetts med trävalv, inspirerat av medeltida kyrktak, med målningar av Brocke Blückert och Olle Nordmark. Golv och socklar är i norrländsk kalksten.

Huset stod klart 1914 och fick både ris och ros av sin samtid. Kritiken handlade främst om att byggnaden inte smälte in i omgivningen. 1937 fick Röhsska museet en utbyggnad med stora glaspartier, ritad i funktionalistisk stil av Melchior Wernstedt. På 1950-talet kom ännu en tillbyggnad ritad av Sven Brolid och 1964 byggdes museet ihop med Slöjdföreningens skola.

Samlingarna byggs upp

Parallellt med museibygget pågick arbetet med att samla in föremål. Trots att huset var färdigbyggt 1914 var inte museisalarna inredda förrän två år senare, även om man arrangerade några mindre utställningar före invigningen 1916. De första samlingarna utgjordes av äldre svenskt och europeiskt konsthantverk samt en större samling med japanska föremål. 1912-1913 skickades botanikern Thorild Wulff till Kina för att samla in konstföremål för museets räkning. Att köpa upp andra länders historiska konsthantverk är kontroversiellt idag, men Wulff och hans dåtida kollegor ansåg att man räddade föremålen för eftervärlden. Bland de föremål som Thorild Wulff skickade hem till Sverige fanns två väktarlejon från Ming-perioden. Kopior av dessa vaktar entrén till Röhsska museet.

Idag består Röhsska museets samlingar av cirka 50 000 objekt, fördelade inom kategorierna konsthantverk, design och mode. Bland museets mest kända föremål finns de glaserade tegelreliefer med ett lejon respektive drake som härstammar från Babylon under kung Nebukadnessar II:s (604-562 f Kr) tid.

1992 instiftades Torsten och Wanja Söderbergs pris, världens största designpris, för att främja konsthantverk och konstindustri i Norden. Det delas ut av Röhsska museet och pristagare utses av en nämnd med representation från de nordiska länderna.