Briggen

Under nästan 100 år låg Göteborgs huvudbrandstation i detta hus. 1991 gjordes det om till saluhall och numera har det utvecklats till en food court som går under namnet Briggen.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1989.

Information om fastigheten

  • Adress: Nordhemsgatan 28, 413 06, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Masthugget 3:12
  • Byggnadsår: 1891
  • Arkitekt: Georg Kruger
  • Ursprunglig användning: Huvudbrandstation
  • Nuvarande användning: Restaurang, kontor

Om Briggen

Få svenska städer har brunnit lika många gånger som Göteborg. Mellan 1669 och 1813 drabbades Göteborg av inte mindre än elva stadsbränder. Det var i stort sett bara Länsresidenset och Kronhuset som klarade sig från elden. Dessa katastrofer ledde till att den första frivilliga brandkåren bildades i Göteborg 1832. Men det skulle inte ta särskilt lång tid innan stadens brandförsvar behövde ta större steg för att hänga med i tiden.

1872 fick Göteborg den första professionella brandkåren i Sverige. Huvudbrandstationen placerades i Stadshuset på Gustaf Adolfs Torg och sedan tidigare fanns det två mindre brandstationer i Haga och vid Kusttorget. Under en kort period fanns det därför både en frivillig och en professionell brandkår. Men i takt med att Göteborg expanderade kraftigt under slutet av 1800-talet ökade behovet av en ny tidsenlig huvudbrandstation.

Efter flera års diskussioner tog stadsfullmäktige 1888 beslutet att brandstationen skulle byggas på Möllerska plantaget i Masthugget, vid nuvarande Tredje Långgatan, Fjärde Långgatan och Nordhemsgatan. En av anledningarna till placeringen var trångboddheten i de närliggande områdena Haga, Annedal och Masthugget, vilket utgjorde en stor brandrisk.

Göteborgs nya huvudbrandstation invigs

1891 invigdes den nya funktionella huvudbrandstationen efter ritningar av Georg Krüger. Den totala kostnaden blev 160 000 kronor. Detta innebar att brandstationen i Haga drogs in medan man behöll stationerna vid Gustaf Adolfs Torg och Kusttorget.

Huvudbrandstationen vid brandkårens 50-årsjubileum år 1922.
Foto: Göteborgs stadsmuseum 

Huvudbrandstationen byggdes i 2–3 våningar med torn och röda tegelfasader. Bottenvåningen utformades med vagnhall, stall för tolv hästar, selkammare, badrum, gymnastiksal, vaktrum och verkstäder. På andra våningen fanns logement med plats för ett 30-tal brandmän, tre lägenheter för brandbefäl, hövind och förråd. I varsin flygel på tredje våningen låg brandchefens och vice brandchefens lägenheter. Den förstnämnda lägenheten hade sex rum och kök, inklusive pigkammare.

1914 fick brandstationen sin första brandbil, ett fordon som uppmätte en maxfart på 60 km/h. Det ledde till att hästarna ersattes med brandbilar och 1919 fick den sista hästen, Beduin, lämna stationen.

Brandbilar anno 1937. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Från brandstation till saluhall till food court

1985 togs beslutet att bygga en ny huvudbrandstation i Gårda. Då påbörjades också diskussionen om vad man skulle göra med brandstationen i Masthugget. En grupp konstnärer och arkitekter som var engagerade i Linnégatans omvandling kom med idén att göra om byggnaden till saluhall. Det förslaget blev också verklighet och 1991 öppnade Saluhall Briggen, namngivet efter kvarteret. Förutom saluhallsverksamhet byggdes huset om till kontor.

Med tiden har saluhallen utvecklats till en food court med ett antal restauranger och därför heter huset numera bara Briggen.

Briggen har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1988.