Om Higab

Higab äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för staden och som innehåller viktiga verksamheter för ett levande Göteborg. Feskekôrka, Konserthuset, Ullevi och Stora Teatern är några exempel. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 615 000 kvadratmeter. 31 av husen är byggnadsminnen.

Vi är Higab

Är du nyfiken och vill veta mer om oss? I den här filmen får du träffa Higabs medarbetare och följa med till platser och byggnader som vi vårdar och utvecklar – från Slakthuset i Gamlestan och Gathenhielmska Reservatet i Majorna till Göteborgs historiska hjärta Västra Nordstan. 

En del av Göteborgs Stad

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi är också ett moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

 

Vi erbjuder ändamålsenliga lokaler till verksamheter inom Göteborgs Stad, till andra offentliga aktörer och till små och medelstora företag. Vi arbetar nära stadens övriga bolag och förvaltningar då vi alla har uppdraget att bidra till Göteborgs utveckling.

Uppdrag

Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Genom att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet bidrar vi till stadens utveckling. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg.

Vision & affärsidé

Vision

Tillsammans vårdar och utvecklar vi byggnader – för ett levande Göteborg.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla unika fastigheter för offentliga verksamheter och mindre företag i Göteborg.