Kapten Hanssons Hus

Kapten Hanssons Hus är ett värdefullt exempel på de relativt stora bostadshus som byggdes längs Karl Johansgatan före 1860-talet. 1953 flyttades det till sin nuvarande adress på Chapmansgatan 5.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2016.

Information om fastigheten

  • Adress: Chapmansgatan 5, 414 54, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 122:12
  • Byggnadsår: 1850-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Kapten Hanssons Hus

Kapten Hanssons Hus (även Cofferdicaptainens hus) uppfördes i Majorna av sjökaptenen Elias Hansson år 1850. När huset byggdes hade det adress på Allmänna vägen. En del av Allmänna vägen lever kvar än idag, men runt 1850 var Allmänna vägen huvudgata i Majorna och hade en längre sträckning än i våra dagar. Namnet syftar på att vägen var tillgänglig för alla och underhölls med allmänna medel. När Karl Johansgatan anlades 1882 blev Allmänna vägen, väster om Carl Johans kyrka, istället en del av Karl Johansgatan.

Familjen Hansson säljer huset

Efter kapten Hanssons och hans hustru Britas död ägdes huset av sonen, redaren Pontus Hansson. Hans änka Anna Hansson bodde kvar och hyrde ut undervåningen till Myrornas barnhem, som startade sin verksamhet i huset 1899. Fastigheten kom att ägas av familjen Hansson i 66 år och såldes 1917 till maskininspektör Carl Anton Berglund.

Berglund sålde i sin tur huset i början av 1950-talet, som då hade adress Karl Johansgatan 88. Köparen, AB Turitz & Co, ville riva huset för att uppföra ett affärs- och bostadshus på tomten. Rivningshotet uppmärksammades i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, vilket startade en bevarandedebatt, och det föreslogs att huset skulle flyttas upp på Timmermansplatsen och bli en välbehövlig samlingslokal.

Huset får ny adress

Ett intresse för förslaget fanns även hos stadens fastighetskontor och hos Turitz & Co. Resultatet blev att staden svarade för flyttning, nyinredning och ny tomt, medan Turitz & Co skänkte huset som blev en samlingslokal för Sällskapet Länkarna. Flytten av huset cirka 125 meter till nuvarande Chapmansgatan 5 skedde i februari–mars 1953 och tog ungefär 14 dagar.

Kapten Hanssons Hus är ett värdefullt exempel på de relativt stora bostadshus som byggdes längs Karl Johansgatan före 1860-talet. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak och fasaden är klädd med locklistpanel. Framsidan har en bred frontespis som utmärks av ett triangelformat övre parti med ett litet runt fönster. Bottenvåningens fönster har starkt markerade omfattningar. Breda pilastrar ramar in gavelfasaderna och här finns också små runda fönster.