Norra Hamngatan 8-10

Den ena delen av fastigheten byggdes redan 1669 och går under namnet Radheska Huset. Det är en av få bevarade 1600-talsbyggnader i Göteborg och därmed en av de äldsta i staden.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1996.

Information om fastigheten

  • Adress: Norra Hamngatan 8-10, 411 14, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 13:14
  • Byggnadsår: 1669 och 1963
  • Arkitekt: Lund & Valentin Arkitekter AB (Norra Hamngatan 8), J E Carlberg, B W Carlberg, J Hagberg (Norra Hamngatan 10)
  • Ursprunglig användning: Kontor, bostad, restaurang
  • Nuvarande användning: Kontor, restaurang

Om Norra Hamngatan 8-10

Norra Hamngatan 8-10 består av två hus som har tillkommit vid olika tidpunkter men som i dag utgör en fastighet.

Norra Hamngatan 10, även känt som Radheska Huset, är en av stadens äldsta byggnader. Namnet härstammar från källarmästare Bryngel Radhe som 1669 byggde ett stenhus i två våningar med tillhörande stall på platsen och öppnade krogen Kronan. Det har byggts om och till vid flera tillfällen sedan dess, men det finns fortfarande spår från 1600-talet, framförallt genom bottenvåningens välvda rum.

Staden övertog huset 1725 och byggde om det till tull- och packhus efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg. Vid den stora stadsbranden 1746 var det ett av få hus i Västra Nordstan som klarade sig. En våning tillkom 1816 efter ritningar av Jonas Hagberg och det var då som byggnaden fick sitt nuvarande utseende med nyklassicistisk stil.

När Radheska Huset byggdes om 1874 fasades hörnet och 1885 skapade man för första gången plats för en butik i hörnlokalen. Sedan dess har olika kontor- och butiksverksamheter funnits i huset. Under en stor del av 1900-talet fanns Göteborgs hamnstyrelse här.

1963 byggdes huset på Norra Hamngatan 8 för Göteborgs Hamn efter ritningar av Lund & Valentin Arkitekter.

Norra Hamngatan 8-10 ägs och förvaltas av Higab sedan 1996 och i dag finns det kontor och restaurang här.