Göteborg Stadsteater

Stadsteatern har en unik blandning av art deco, 20-talsklassicism och modernism. När den invigdes 1934 var den en av Europas mest moderna teatrar och den blev en motvikt till privatteatrarna som tidigare var det enda alternativet i stadens teaterliv.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Götaplatsen 4, 412 56, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Lorensberg 30:2
  • Byggnadsår: 1934
  • Arkitekt: Carl Bergsten
  • Ursprunglig användning: Stadsteater
  • Nuvarande användning: Stadsteater

Om Göteborgs Stadsteater

Stadsteatern uppfördes 1934 efter beslut av stadsfullmäktige, delvis med hjälp av privata donationer. Arkitekt var Carl Bergsten och scenkonstruktör var regissören Knut Ström. Den nya teatern blev en motvikt till privatteatrarna som tidigare varit det enda alternativet i stadens teaterliv. Genom att bygga en institutionsteater kunde den etablerade kulturen föras ut till de breda folklagren och bli en bildningsinstitution. Här möttes det nya och det gamla, högre stånd och finkultur, folkbildning och arbetarkultur.

När teatern invigdes 1934 var den en av Europas, tekniskt sett, mest moderna teatrar. Bland annat fanns ett gediget scenmaskineri med en sänkbar scen, vilket gjorde att man övergav tekniken att bygga en fast dekor i scengolvet. Dekoren producerades i egen dekorverkstad högst upp i byggnaden där en specialbyggd hiss gjorde det möjligt att transportera ner dekoren till scenen. Detta blev möjligt genom Knut Ström som även stod för konstruktionen av scenhuset och verkstadshuset med sidoscener. Scenmaskineriet fungerar fortfarande, kompletterat med modern digital teknik.

Stadsteatern har en unik blandning av art deco, 20-talsklassicism och modernism. Interiören är formad enligt ett geometriskt tema. Räta vinklar, bågar och cirklar kommer igen i många av byggnadens offentliga rum. Exteriören präglas av en enkel, stram klassicism med inslag av modernistisk asymmetri. Fasaden består huvudsakligen av granit, glas, marmor och tegel.

Tillgängligheten förbättras

1953 höjdes taket i Studion på Stadsteatern efter ritningar av Nils Einar Eriksson och på 1970-talet försågs vestibulen med hissar så att det skulle bli lättare att nå första och andra rad samt Studion. Under 2000 byggdes Stadsteatern ut på norra sidan med moderna utrymmen. Även salongen och scenöppningen byggdes om och väggar och tak anpassades för modern akustik och ljussättning. Dessutom blev antalet platser i salongen färre och färgsättningen i promenoarerna återställdes till originalutförande.

För att förbättra tillgängligheten på Stadsteatern installerades ett lyftbord i entrén under 2017, vilket ersatte den trapphiss som tidigare var monterad längs med räcket. Dessutom förlängdes alla väggfasta handledare i trapphusen.

Nästa projekt för Stadsteatern

Under 2020-2021 genomfördes en omfattande ombyggnad av Stadsteatern som bland annat innebar en mer tillgänglig tredje scen och en ny restaurang.

Stadsteatern ägs och förvaltas av Higab sedan 1991. Under 2017 blev Stadsteatern förklarat som byggnadsminne.