Remfabriken

Remfabriken är troligtvis Skandinaviens bäst bevarade arbetsplats från 1900-talets början. Efter att produktionen upphörde blev det ett arbetslivsmuseum som än idag lockar nyfikna besökare.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Åvägen 15, 412 50, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gårda 23:14
  • Byggnadsår: 1901
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Fabrik för remtillverkning
  • Nuvarande användning: Arbetslivsmuseum

Om Remfabriken

På Åvägen 15 finns en fabrik där nästan ingenting har förändrats sedan förra sekelskiftet. 1891 startade här Göteborgs Remfabrik som tillverkade drivremmar till stadens olika fabriker. Remmarna användes i huvudsak för att överföra kraften från den tidens ångmaskiner, via ett transmissionssystem, till produktionens maskiner.

Den första fabriksbyggnaden var ett mindre trähus. Strax efter sekelskiftet brann det dock ner och en ny tegelbyggnad med tre våningar uppfördes på platsen. Den nya fabriksbyggnaden stod klar 1901. Vid den östra gaveln fanns en mindre byggnad med plats för en ångmaskin. Fabriken utvidgades sedan två gånger, först 1907 och sedan 1913. I samband med den senare elektrifierades produktionen.

Stora förändringar i Gårda

Under 1918 köptes två granntomter. På den ena byggdes ett magasin och på den andra låg en villa som fick bli disponentbostad. Magasinet uppfördes i trä med faluröd panel och står kvar än i dag. Efter 1930-talet har knappt några förändringar gjorts i fabriken och magasinet, utöver en ommålning och installation av vattentoaletter. Disponentvillan stod kvar till 1979 då den revs.

Remfabriken är en av de tiotalet fabriker som i början av 1900-talet fanns i området längs Mölndalsån. I samband med förnyelsen av Gårda mellan 1960 och 1985 revs de flesta fabrikerna medan de kvarvarande byggdes om. Verksamheten i Remfabriken lades ner 1977, och sedan året därpå är byggnaden arbetslivsmuseum. Interiörerna är välbevarade med maskinuppsättningar och kontor från 1900-talets början. På första och andra våningen finns vävstolar i långa rader och på tredje våningen finns varpsalen med tvinnmaskiner, varpor och bomställningar kvar.

Remtillverkning pågår fortfarande

1984 förklarades Remfabriken som byggnadsminne och sedan 1991 ingår den i Higabs fastighetsbestånd. Än i dag tillverkas remmar, om än i liten skala och endast för att visa hur maskinerna fungerar.