Kretslopp och vatten Alelyckan

Under 2019 slutförde Higab arbetet med att bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet var en samlokalisering som innebar att förvaltningen samlades på ett ställe.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2019.

Information om fastigheten

  • Adress: Gamlestadsvägen 317, 415 25, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gamlestaden 740:165
  • Byggnadsår: 2019
  • Arkitekt: Liljewall Arkitekter
  • Ursprunglig användning: Kontor, lager, verkstad och garage
  • Nuvarande användning: Kontor, lager, verkstad och garage

Om Kretslopp och Vatten Alelyckan

2013 fick Higab i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga en ny anläggning för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet var en samlokalisering som innebar att förvaltningen skulle samlas på ett ställe. Bygget startade 2017 med Tuve Bygg som huvudentreprenör och slutfördes 2019. Anläggningen, som ritades av Liljewall Arkitekter, placerades bredvid Alelyckans vattenverk och består av kontor, lager, verkstad och garage. Den totala ytan är cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret inrymmer arbetsplatser för cirka 400 personer.