Angered Arena

Arenan i Angereds centrum invigdes 2013 och här finns bad, ishall för ishockey och konståkning, gym och aktivitetstorg för olika typer av aktiviteter.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2013.

Information om fastigheten

  • Adress: Högaffelsgatan 15, 424 65, Angered
  • Fastighetsbeteckning: Angered 93:16
  • Byggnadsår: 2013
  • Arkitekt: Erséus Arkitekter AB
  • Ursprunglig användning: Bad- och isanläggning
  • Nuvarande användning: Bad- och isanläggning

Om Angered Arena

2007 tog kommunstyrelsen beslutet att ge Higab i uppdrag att bygga en bad- och isanläggning i Angered centrum. Den färdiga anläggningen skulle förvaltas av Higab och verksamheten drivas av Idrotts- och föreningsförvaltningen.

2009 hölls en inbjuden arkitekttävling om anläggningens utformning. Av de sex arkitektkontor som deltog var det förslaget ”Well” från Erséus arkitekter som vann. Första spadtaget togs i mars 2011 och invigningen var i april 2013. Inför invigningen genomfördes ytterligare en tävling, denna gång om namnet, och juryn utsåg Angered Arena till vinnare. Kostnaden för bygget var 360 miljoner kronor.

I huset om 15 000 kvadratmeter finns badanläggning, ishall med fullmåttsrink för ishockey, konståkning med mera, gym och aktivitetstorg för olika typer av aktiviteter. Redan under andra året nåddes målet med 220 000 besökare om året.

En energieffektiv anläggning

Angered Arena är byggd enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad och är en tekniskt modern och energieffektiv anläggning. Badanläggningar och ishallar är var för sig energikrävande verksamheter. I ett badhus behöver vattnet i bassängerna och luften värmas upp och ventilationsfläktar, belysning och pumpar för vattenrening drivas. I en ishall är det tillverkningen av is som kräver mycket energi. När isen tillverkas skapas ett värmeöverskott, som i Angered Arena används för uppvärmning av badvattnet och för att täcka byggnadens övriga värmebehov. På så sätt hålls energiförbrukningen nere.