Hoppa till innehållet

Kulturhuset Bergsjön

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Bergsjön 62:1
Byggnadsår:
2022
Adress:
Rymdtorget 9A, 9B, 9C,
415 19 Göteborg
Ursprunglig användning:
Kulturhus
Nuvarande användning:
Kulturhus
Arkitekt:
Sweco Architects

Om Kulturhuset Bergsjön

Kulturhuset Bergsjön är göteborgarnas nya kulturhus vid Rymdtorget. På kulturhuset kan du skapa, lyssna, läsa, se, spela, måla, dansa, slappna av, umgås, fika, dansa, utmanas och göra det du gillar mest.

Ribborna i cederträ har nyligen kommit upp på fasaden.

Aktiviteter på Kulturhuset

På Kulturhuset Bergsjön kan du bland annat låna böcker, läsa dagstidningar, använda dator och surfa på trådlöst internet (wifi). Bergsjöns bibliotek har flyttat in och fått nya, stora lokaler med berättarrum, studieplatser och grupprum.

Du kan skapa i keramik, spela in musik i musikstudion och se en utställning. På kulturhuset finns flera grupprum och studieplatser. Det finns också scener för musik, dans och teater.

Bakgrund

Kulturhusets kortsida med kakelplattor.

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och där fokus ligger på social hållbarhet och integration.

Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att äga och bygga det planerade kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. En förstudie genomfördes och en arkitekttävling utlystes för kulturhusets gestaltning. Våren 2017 utsågs Sweco Architects bidrag Kulturkorgen till vinnare med motiveringen:

”Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlad mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen”.

I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset Bergsjön av kommunfullmäktige.

Innergården i den så kallade ”korgen” är snart färdigställd.

Kulturhuset är byggt i tre våningar och är knappt 3000 kvadratmeter stort. I byggnaden finns det bibliotek, utställningsytor, musikstudio, black box och studierum för de som vill arbeta med lera, foto och textiler. Dessutom finns det möjlighet till filmvisning och festlokal för upp till 150 människor.

Kulturförvaltningen driver verksamheten i huset och en extern aktör kommer att driva filmvisningarna.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Här finns ledig lokal
Tekniska frågor
Tommy Cong
Higab-medarbetaren Anders Thulin
Avtalsfrågor
Anders Thulin
Se alla fastigheter