Kulturhuset Bergsjön

2022 invigdes Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Här finns bibliotek, sagorum, ateljéer, keramik- och musiksstudios och en scen för musik, dans och teater. Byggnaden var ett av Higabs tre jubileumsprojekt som var en del av firandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2022.

Information om fastigheten

  • Adress: Rymdtorget 9A, 9B, 9C, 415 19, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Bergsjön 62:1
  • Byggnadsår: 2022
  • Arkitekt: Sweco Architects
  • Ursprunglig användning: Kulturhus
  • Nuvarande användning: Kulturhus

Om Kulturhuset Bergsjön

Kulturhuset Bergsjön är göteborgarnas nya kulturhus vid Rymdtorget. På kulturhuset kan du skapa, lyssna, läsa, se, spela, måla, dansa, slappna av, umgås, fika, dansa, utmanas och göra det du gillar mest.

Aktiviteter på Kulturhuset

På Kulturhuset Bergsjön kan du bland annat låna böcker, läsa dagstidningar, använda dator och surfa på trådlöst internet (wifi). Bergsjöns bibliotek har flyttat in och fått nya, stora lokaler med berättarrum, studieplatser och grupprum.

Du kan skapa i keramik, spela in musik i musikstudion och se en utställning. På kulturhuset finns flera grupprum och studieplatser. Det finns också scener för musik, dans och teater.

Bakgrund

2013 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut att bygga ett kulturhus i Bergsjön. Satsningen är en del av Program Bergsjön som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och där fokus ligger på social hållbarhet och integration.

Hösten 2015 fick Higab i uppdrag av kommunfullmäktige att äga och bygga det planerade kulturhuset vid Rymdtorget i Bergsjön. En förstudie genomfördes och en arkitekttävling utlystes för kulturhusets gestaltning. Våren 2017 utsågs Sweco Architects bidrag Kulturkorgen till vinnare med motiveringen:

”Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlad mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen”.

I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset Bergsjön av kommunfullmäktige och mellan 2020-2022 byggdes huset.

Kulturhuset är byggt i tre våningar och är knappt 3000 kvadratmeter stort. I byggnaden finns det bibliotek, utställningsytor, musikstudio, black box och studierum för de som vill arbeta med lera, foto och textiler. Dessutom finns det möjlighet till filmvisning och festlokal för upp till 150 människor.

Kulturförvaltningen driver verksamheten i huset och en extern aktör har hand om filmvisningarna.