Higabs hyressättning

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad och finansieras helt av hyresintäkter. Det är de intäkterna som gör det möjligt att vårda och utveckla husen som gör Göteborg – från Stora Saluhallen och Göteborgs konstmuseum till Barken Viking och Ullevi.

Snabba siffror

1969 skrev vi vårt första hyresavtal för en lokal i Hantverkshuset Stampen.

2023 har Higab nästan 1 200 hyresgäster.

Vår minsta lokal är ett förråd på 2 kvm. Den största är Scandinavium på 28 475 kvm.

Levande hus i unika miljöer

Våra hus ska må bra. Det innebär att vi ska hyra ut till verksamheter som passar lokalerna och att fastigheterna ska stå stolta i många år framöver. Våra hyresnivåer, som styrs av vårt ägardirektiv, ska ligga på en likvärdig och rimlig nivå med hänsyn till lokaltyp, läge, storlek och standard. Hyrorna ska täcka de löpande kostnaderna för drift och utveckling.

Årligen satsar Higab runt 200 miljoner kronor på planerat underhåll för att kunna ge den omtanke Göteborgs värdefulla hus förtjänar.

Tegelvalv på Kvibergs Kaserner.

Arbetar du inom kultur- eller föreningslivet?

Nu finns en särskild hyresmodell inom Göteborgs Stad för kultur- och föreningsverksamheter. Det innebär en lägre hyra i jämförelse med marknadshyran för motsvarande lokaler i samma område.

Omförhandling av hyror

Längden på ett hyresavtal är normalt sett tre år. Innan det löper ut är det vanligt att det sägs upp för villkorsändring, så att hyresnivån fortsatt ligger rätt i förhållande till lokaltyp, läge, storlek och standard.

Higab informerar hyresgästen i god tid innan en omförhandling sker. Under omförhandlingen går man igenom både hyresnivån och andra villkor som kan behöva justeras. Det kan även vara hyresgästen som säger upp avtalet för omförhandling av villkor.