Sahlgrenska Huset

Den person som gjorde huset känt var Gustav Sparre. Han var en stor konstsamlare och när han tog över huset på 1770-talet inreddes paradvåningen i tidstypisk rokokostil. Under ett antal år hade han sin dyrbara konstsamling här.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Norra Hamngatan 14, 411 14, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 11:1
  • Byggnadsår: 1753
  • Arkitekt: Bengt Wilhelm Carlberg
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Kontor, arkiv, representation

Om Sahlgrenska Huset

På Norra Hamngatan 14, granne med Ostindiska Huset, ligger Sahlgrenska Huset, ett praktexempel på en köpmannabostad från 1700-talet. På platsen låg från början en gedigen stenbyggnad som köptes av kommersrådet Jacob Sahlgren 1721. Men 1746 förstördes huset i den stora brand som härjade i Göteborg.

1753 lät änkefru Birgitta Sahlgren bygga ett nytt hus på platsen. Stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg stod för ritningarna för det som i dag är Sahlgrenska Huset. Det kom att bli ett ståtligt tegelhus med brant, brutet tegeltak och inredd vind. Huset fick tre våningar, varav en mezzaninvåning (en låg våning mellan två högre våningar). Mot Norra Hamngatan byggdes en källarvåning och fritrappa. Huset byggdes med gult tegel och fick ett skulpterat entréparti i sandsten. På första våningen fanns kontor. Den andra våningen, huvudvåningen, var den förnämsta och på tredje våningen fanns sovrum. Gårds- och flygelbyggnader innehöll kök, förråd, stall och vagnsbodar, samt bostäder för de anställda.

Sparreska våningen får sitt namn

Den person som gjorde huset känt var Jacob och Birgitta Sahlgrens barnbarn Gustav Sparre. Han var en stor konstsamlare och när han tog över huset placerade han sin dyrbara konstsamling här. Den fanns då att beskåda i huvudvåningens paradrum. Det är efter Gustav Sparre våningen fått sitt namn, Sparreska våningen.

1855 tog grosshandlaren C E Billqvist över. Han genomförde om- och tillbyggnader efter ritningar av Adolf Wilhelm Edelsvärd. Huvudbyggnaden fick bland annat nytt tak och fasaden dekorerades.

Handelsbolaget Johansson & Carlander tog över som ägare 1873 och huset inreddes tidsmässigt med stuckdekor och målningar av konstnären Reinhold Callmander. Entréporten fick ny dekor och det var i samband med det som initialerna JJ och CC infogades i konstsmidesdekoren ovanför ytterdörren.

Husets paradrum återställs

1905 togs Sahlgrenska huset över av Göteborgs Stad. 1909 gjordes en ombyggnad där den norra flygeln ersattes med en nybyggnad och ingång mot Köpmansgatan. Flygeln mot Tyggårdsgatan breddades i samband med det. Efter ombyggnationen flyttade både drätselkammare och byggnadsnämnden in i huset.

Mellan 1969 och 1974 återställdes 1700-talsinredningen i de tre paradrummen på andra våningen. Dessa interiörer är de enda i sitt slag i Göteborg. I samband med det fick tredje våningen nya smårutsfönster i 1700-talsstil. 1989 restaurerades dessutom sandstensportalen mot Norra Hamngatan. I dag används Sahlgrenska Huset som kontor.

Huset byggnadsminnesförklarades 1968 och sedan 1991 ägs och förvaltas huset av Higab.