Hoppa till innehållet

Hagabadet

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Haga 3:1
Byggnadsår:
1876
Adress:
Södra Allégatan 3,
413 01 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Bad- och tvättinrättning
Nuvarande användning:
Bad-, SPA- och träningsanläggning
Arkitekt:
Carl Curman, P J Rapp, Axel Kumlien Wilhelm Klemming (återuppbyggnaden 1903)

Utsidan av Hagabadet.

Vård och underhållsplan för Hagabadet

Om Hagabadet

När Hagabadet öppnade i december 1876 hette det Renströmska Bad- och tvättinrättningen. Byggnadens utsida med gula tegelfasader, rundbågade fönster och entrédörrar liksom stora delar av interiören är bevarad än idag.

Historiskt sett har det alltid funnits enkla badinrättningar i Göteborg. Några exempel var en badrotunda vid Skeppsbron, ett badhus i Brunnsparken och en simskola vid bastionen S:t Erik. Men att besöka dessa var för dyrt för vanligt folk och med tanke på dåtidens trångboddhet fanns det behov av ett folkbad. Med hjälp av medel ur Sven Renströms Donationsfond kunde badhuset vid Södra Allégatan i Haga byggas. I Renströms donationsbrev var syftet formulerat ”befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården”.

Arkitekt var Axel Kumlien med stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som medhjälpare. Professor Carl Curman från Stockholm var specialist på badinrättningar och anlitades vid badets tillkomst. Byggmästare var Per Johan Rapp. Efter invigningen blev byggnaden en av stadens sevärdheter, byggd i morisk stil och med inspiration från bland annat moskén i Cordova. Här fanns både en enklare del med karbad och en elegantare förstaklassavdelning.

Hagabadet byggs om

En brand under sommaren 1903 förstörde badets mellandel. Arkitekt Wilhelm Klemming ritade ombyggnaden där han fortsatte med samma jugend-stil som Centralbadet i Stockholm som han hade ritat ett år tidigare. 1906 återinvigdes det något större badhuset där den tidigare tvättavdelningen hade byggts om till en ståtlig simhall med den välkända bassängen ”Ägget”.

1956 stod Valhallabadet färdigt och badet i Haga stängde. Istället fick teatergrupper och mindre verksamheter hyra in sig i huset i väntan på beslut om rivning eller renovering. 1996 påbörjades en genomgripande renovering och upprustning av badhuset.

Blir byggnadsminne

1997 öppnade huset igen, nu med namnet Hagabadet. De gamla jugendinredningen var restaurerad och man hade återställt och rekonstruerat målningarna. I entrén mot Haga Östergata återspeglades 1870-talet i färg och dekor. Samma år blev huset byggnadsminne. I beslutet skriver Länsstyrelsen: ”Hagabadet visar även på badandets sociala funktion för en välbärgad borgarklass. Byggnaden äger härigenom stora socialhistoriska värden genom att den belyser den tidens bostadsförhållanden.”

Man kan fortfarande bada i Hagabadet, men i dag har huset även en modern spa-anläggning med ett stort utbud av aktiviteter, olika behandlingar, friskvård, träning, konferens och restaurang.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Simon Karlsson
Tekniska frågor
Simon Karlsson
Higab-medarbetaren Amanda Lindström
Avtalsfrågor
Amanda Lindström
Ladda ner
Vård och underhållsplan för Hagabadet
Se alla fastigheter