Hagabadet

Byggdes 1876 för att råda bot på den rådande koleraepidemin i Göteborg. Här fanns både en enklare avdelning för alla göteborgare och en mer elegant förstaklassavdelning. Efter att det stängde 1956 återinvigdes det som Hagabadet på 1990-talet.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1995.

Information om fastigheten

  • Adress: Södra Allégatan 3, 413 01, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Haga 3:1
  • Byggnadsår: 1876
  • Arkitekt: Carl Curman, P J Rapp, Axel Kumlien Wilhelm Klemming (återuppbyggnaden 1903)
  • Ursprunglig användning: Bad- och tvättinrättning
  • Nuvarande användning: Bad-, spa- och träningsanläggning

Om Hagabadet

När Hagabadet öppnade i december 1876 hette det Renströmska Bad- och tvättinrättningen. Byggnadens utsida med gula tegelfasader, rundbågade fönster och entrédörrar liksom stora delar av interiören är bevarad än idag.

Historiskt sett har det alltid funnits enkla badinrättningar i Göteborg. Några exempel var en badrotunda vid Skeppsbron, ett badhus i Brunnsparken och en simskola vid bastionen S:t Erik. Men att besöka dessa var för dyrt för vanligt folk och med tanke på dåtidens trångboddhet fanns det behov av ett folkbad. Med hjälp av medel ur Sven Renströms Donationsfond kunde badhuset vid Södra Allégatan i Haga byggas. I Renströms donationsbrev var syftet formulerat ”befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården”.

Arkitekt var Axel Kumlien med stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som medhjälpare. Professor Carl Curman från Stockholm var specialist på badinrättningar och anlitades vid badets tillkomst. Byggmästare var Per Johan Rapp. Efter invigningen blev byggnaden en av stadens sevärdheter, byggd i morisk stil och med inspiration från bland annat moskén i Cordova. Här fanns både en enklare del med karbad och en elegantare förstaklassavdelning.

Hagabadet byggs om

En brand under sommaren 1903 förstörde badets mellandel. Arkitekt Wilhelm Klemming ritade ombyggnaden där han fortsatte med samma jugend-stil som Centralbadet i Stockholm som han hade ritat ett år tidigare. 1906 återinvigdes det något större badhuset där den tidigare tvättavdelningen hade byggts om till en ståtlig simhall med den välkända bassängen ”Ägget”.

1956 stod Valhallabadet färdigt och badet i Haga stängde. Istället fick teatergrupper och mindre verksamheter hyra in sig i huset i väntan på beslut om rivning eller renovering. 1996 påbörjades en genomgripande renovering och upprustning av badhuset.

Blir byggnadsminne

1997 öppnade huset igen, nu med namnet Hagabadet. De gamla jugendinredningen var restaurerad och man hade återställt och rekonstruerat målningarna. I entrén mot Haga Östergata återspeglades 1870-talet i färg och dekor. Samma år blev huset byggnadsminne. I beslutet skriver Länsstyrelsen: ”Hagabadet visar även på badandets sociala funktion för en välbärgad borgarklass. Byggnaden äger härigenom stora socialhistoriska värden genom att den belyser den tidens bostadsförhållanden.”

Man kan fortfarande bada i Hagabadet, men i dag har huset även en modern spa-anläggning med ett stort utbud av aktiviteter, olika behandlingar, friskvård, träning, konferens och restaurang.