Hoppa till innehållet

Idrottsgården

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Heden 705:1
Byggnadsår:
1923
Adress:
Parkgatan 41,
411 38 Göteborg
Ursprunglig användning:
Jordbrukargård
Nuvarande användning:
Restaurang
Arkitekt:
Arvid Fuhre

Utanför de röda trähusen Idrottsgården vid Heden.

Om Idrottsgården

Idrottsgården på Heden var ursprungligen en del av en jordbrukargård. Gården byggdes till det 22:a allmänna svenska lantbruksmötet som hölls i anslutning till Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Området utgjordes av en mangårdsbyggnad och tillhörande stall för hästar och kor. Här fanns också bland annat köks- och kryddträdgård, loge och mjölkkammare.

Mangårdsbyggnaden har levt vidare som idrottscafé. Numera finns det restaurangverksamhet här. De ekonomibyggnader som finns kvar har bland annat använts som omklädningsrum för fotboll och andra idrotter på Heden.

Idrottsgården har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991 och hör till fastigheten Exercishuset.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Jessica Säfström
Avtalsfrågor
Jessica Säfström
Se alla fastigheter