Naturhistoriska museet

Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum. Det bildades 1833 och till en början hyrde man två rum i Ostindiska Huset. Till Jubileumsutställningen 1923 invigdes den nuvarande byggnaden i Slottsskogen vars samlingar omfattar cirka 10 miljoner djur.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Museivägen 10, 413 11, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Slottsskogen 719:11
  • Byggnadsår: 1916
  • Arkitekt: Ernst Torulf
  • Ursprunglig användning: Museum
  • Nuvarande användning: Museum

Om Naturhistoriska museet

Göteborgs naturhistoriska museums byggnad i Slottsskogen invigdes i samband med Världsutställningen 1923. Bygget hade inletts redan 1916 men försenats på grund av ekonomiska svårigheter, krigstider med mera. Själva museiverksamheten hade startat i Ostindiska Huset 1833 och blev senare en del av Göteborgs museum innan den fick en egen byggnad.

Arkitekten bakom det nationalromantiska huset var Ernst Torulf (1872-1936). Han utformade museet så att det för tankarna till en medeltida tegelborg med torn. Fasaderna är i rött tegel med en sockel av grovhuggen sten, kraftiga trädörrar och småspröjsade fönster. De två tornen är kopparklädda.

En av de största attraktionerna var – och är – Malmska valen, en blåval som strandat i Askimsfjorden 1865. Innan den fick sin nuvarande placering hade den bland annat ställts ut i Tull- och packhuset vid Packhuskajen och skickats på uppvisningsturné till Stockholm och Tyskland. Den anlände till den nya museibyggnaden i fyra delar 1918. Inte förrän valen var inne i museet murades den sista väggen upp.

1981 stod en tillbyggnad klar, ritad av Bo Cederlöf, som bland annat innebar att museet fick en ny entré och konservatorsateljé. Samlingarna omfattar cirka 10 miljoner djur.