Hoppa till innehållet

Naturhistoriska museet

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Slottsskogen 719:11
Byggnadsår:
1916
Adress:
Museivägen 10,
413 11 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Museum
Nuvarande användning:
Museum
Arkitekt:
Ernst Torulf

Naturhistoriska museet exteriör.nov 2015

Om Naturhistoriska museet

Göteborgs naturhistoriska museums byggnad i Slottsskogen invigdes i samband med Världsutställningen 1923. Bygget hade inletts redan 1916 men försenats på grund av ekonomiska svårigheter, krigstider med mera. Själva museiverksamheten hade startat i Ostindiska Huset 1833 och blev senare en del av Göteborgs museum innan den fick en egen byggnad.

Arkitekten bakom det nationalromantiska huset var Ernst Torulf (1872-1936). Han utformade museet så att det för tankarna till en medeltida tegelborg med torn. Fasaderna är i rött tegel med en sockel av grovhuggen sten, kraftiga trädörrar och småspröjsade fönster. De två tornen är kopparklädda.

En av de största attraktionerna var – och är – Malmska valen, en blåval som strandat i Askimsfjorden 1865. Innan den fick sin nuvarande placering hade den bland annat ställts ut i Tull- och packhuset vid Packhuskajen och skickats på uppvisningsturné till Stockholm och Tyskland. Den anlände till den nya museibyggnaden i fyra delar 1918. Inte förrän valen var inne i museet murades den sista väggen upp.

1981 stod en tillbyggnad klar, ritad av Bo Cederlöf, som bland annat innebar att museet fick en ny entré och konservatorsateljé. Samlingarna omfattar cirka 10 miljoner djur.

 

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Porträttbild på Kim Gustafsson Åvall.
Tekniska frågor
Kim Gustafsson Åvall
Porträttbild på Michael Lantz
Avtalsfrågor
Michael Lantz
Se alla fastigheter