Hantverkshuset Stampen

Higabs första hus. Byggdes 1968-1969 för att skapa nya lokaler för de verksamheter som behövde flytta från området där köpcentret Nordstan uppfördes. En av de första företagen som flyttade in var Nyberg & Karlssons El AB, vilket innebär att de är den hyresgäst som har varit längst hos Higab.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1969.

Information om fastigheten

  • Adress: Norra Ågatan 10, 416 64, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Stampen 21:3
  • Byggnadsår: 1969
  • Arkitekt: Leif Sjöberg
  • Ursprunglig användning: Hantverks- och industriverksamhet
  • Nuvarande användning: Industri, kontor, restaurang

Om Hantverkshuset Stampen

1966 bildades Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) efter beslut i kommunfullmäktige. Bakgrunden var den rådande situationen i Göteborg där äldre fastigheter revs i snabb takt för att lämna plats åt nya trafikleder och moderna byggnader. Behovet av verksamhetslokaler var stort och det nya bolagets uppgift blev att ”…förvärva fastigheter eller uppföra byggnader, där hantverkare och industriidkare kan beredas för sina rörelser lämpliga lokaler…”.

Det första större projektet var att bygga Hantverkshuset Stampen som var tänkt att erbjuda ersättningslokaler till de företag som måste flytta i samband med att köpcentrumet Nordstan uppfördes. Higab hade fått en grundplåt på 500 000 kronor från Wilhelm Röhss utdelningsfond.

Tomten man tilldelats vid Stampen var tekniskt besvärlig och innebar att man satte nytt pålrekord för Göteborg. Första spadtaget togs av kommunalrådet Arne Berggren 5 april 1968 och i oktober 1969 stod Hantverkshuset Stampen klart. Anläggningen byggdes i fyra våningsplan med plats för cirka 40 företag och en restaurang. De första hyresgästerna flyttade in samma dag som entreprenören överlämnade huset, och vid årsskiftet var halva ytan uthyrd. Det var dock bara ett fåtal av de tilltänkta hyresgästerna från Östra Nordstan-området som i slutändan hamnade här.

En av de första företagen som flyttade in, Nyberg & Karlsons El AB, finns kvar i huset än idag vilket innebär att det är den hyresgäst som varit längst hos Higab.