Esperantoplatsen 7-9

Huset från 1849 är den enda delen som är bevarad av Rosenlunds fabrikskomplex. Numera är det känt för sitt språkcafé och sin teaterverksamhet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1999.

Information om fastigheten

  • Adress: Esperantoplatsen 7-9, 411 19, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 47:1
  • Byggnadsår: 1849
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Spinneri
  • Nuvarande användning: Kontor, teater, café

Om Esperantoplatsen 7-9

Mellan 1845 och 1870 byggdes en serie av torg och friliggande allmänna byggnader längs med Vallgravstråket. Typiskt för den här perioden var byggnader i gult tegel och att man blandade nyklassicism och andra ”nystilar”. Några tidstypiska anläggningar var de stenklädda kajerna längs älven och Stora Hamnkanalen.

Esperantoplatsen 7-9 byggdes 1849 som en del av Rosenlunds spinneri. Under 1800-talets slut gjorde flera ombyggnader, bland annat för butiker i bottenvåningen och bostad i övre våningen. 1999 byggdes huset om och en del av den västra flygeln revs för att ge plats för bygget av Götatunneln.

Byggnaden är den enda delen som är bevarad av Rosenlunds fabrikskomplex. Den övre våningens fasad är välbevarad med korspostfönster och smårutsindelade vindsfönster som har ursprunglig karaktär samt en öppning för den före detta varuhissen.

Esperantoplatsen fick sitt namn 1954, på initiativ av stadens esperantoklubbar, och bestämdes till området där ABF och esperantorörelsen länge har haft sin verksamhet. På 2000-talet öppnades ett språkcafé på Esperantoplatsen 7-9. De övriga lokalerna i byggnaden används i dag för teater, kontor och butik.