Odinslundsgatan 33

Huset är känt som Villa Adolfsberg och byggdes troligen på 1860-talet. Det har bland annat använts som sommarbostad, barnhem och ungdomshem. Numera är det föreningsverksamhet i huset.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Odinslundsgatan 33, 412 66, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gårda 35:24
  • Byggnadsår: Troligen på 1860-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Odinslundsgatan 33

Det är oklart exakt när villan på Odinslundsgatan byggdes, men den finns med på en karta över området från 1865. Den var byggd i trä, men fick senare en eternitfasad. I mitten av 1870-talet sålde industrimannen Carl David Lundström tomten till företagaren Adolf Meyer som huvudsakligen använde huset som sin sommarbostad. Det är antagligen på grund av honom som huset kom att kallas Villa Adolfsberg.

1895 blev byggmästare Abraham Persson ny ägare av tomten. Han valde att stycka av den norra delen och påbörjade byggnation av ett bostadskvarter med sex landshövdingehus där det första skulle stå klart för inflyttning ett par år senare. Fem av de sex husen bestod av tre våningar och rymde 21 lägenheter vardera varav 14 var enrummare. Dessa revs under 1960-talet.

Huset blir barnhem

Så småningom ändrades verksamheten i Villa Adolfsberg och 1918 flyttade Adolfsbergs barnhem in till följd av spanska sjukan som nådde sin kulmen samma år. Till en början bodde pojkar mellan 6 och 16 år på barnhemmet och senare även yngre barn och flickor. Det fanns plats för maximalt 20 barn och med tanke på att de inte stannade kvar någon längre period var det många som flyttade in och ut under årens lopp. Efter hand insåg man att huset både var otidsenligt och för litet för verksamheten. Därför flyttade barnen från Adolfsbergs barnhem till Vidkärrs barnhem när det öppnade 1935. Samma år genomfördes förmodligen den första ombyggnationen av huset, vilket innebar att framsidan förlängdes och gav plats för två altaner.

Därefter hyrdes villan ut till stiftelsen Hemmet Olivia Jacobsons minne som arbetade med att hjälpa ogifta och ensamstående mammor. Här kunde kvinnorna hyra ett rum och under dagarna när de arbetade tog en föreståndarinna hand om deras barn. När man öppnade verksamheten i huset 1935 flyttade 15 kvinnor med barn in och kort därefter var alla rum uthyrda. Men trots det och att man fick bidrag från utomstående välgörare så började stiftelsen brottas med ekonomiska svårigheter. 1947 beslöt man att lägga ner verksamheten och överföra de återstående donationsmedlen till andra institutioner.

Nya verksamheter tar över

Innan nästa hyresgäst flyttade in genomfördes både renoveringsarbeten och ombyggnationer av villan, då den hade hunnit blivit rejält sliten. 1954 öppnade man ett ungdomshem för pojkar mellan 15 och 18 år och det fanns kvar här till 1970 då verksamheten flyttade till nya lokaler i Järnbrott. Fram till 1975 fanns ytterligare två verksamheter för barn och ungdomar på Odinslundsgatan.

Numera hyrs Odinslundsgatan 33 av Studieförbundet Vuxenskolan och sedan 1991 finns huset i Higabs fastighetsbestånd.