Hoppa till innehållet

Barken Viking

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Gullbergsvass 703:45
Byggnadsår:
1906
Adress:
Lilla Bommens Torg 10, kajplats 208,
411 04 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Skolfartyg
Nuvarande användning:
Hotell, restaurang
Arkitekt:
Burmeister & Wains

Fartyget Barken Viking lyser i mörkret.

Om Barken Viking

Higabs enda fartyg byggdes som skolfartyg 1906 på Burmeister & Wains varv i Köpenhamn. Hon är det största segelfartyg som byggts i Norden – 108 meter lång inklusive klyvarbom, och med fyra master. Dopet förrättades av Danmarks kronprinsessa Alexandrine. Fartyget fick en dålig start – under en kraftig storm kantrade Viking innan hon ens hunnit göra sin jungfrufärd. Men skadorna lagades och 1907 var det dags för första resan.

Viking var byggd för att användas för att utbilda sjömän till danska handelsflottan. Här fanns 80 elevplatser och stora utrymmen för utbildningsändamål. Under sina många år till havs seglade hon bland annat till Australien, Sydafrika och Storbritannien. 1929 såldes Barken Viking till sjöfartsrådet Gustaf Eriksson och blev därmed under ett antal år ålänning och seglade under finsk flagg.

1951 köpte Göteborgs Stad Viking för att placeras permanent i stadens hamn och användas till sjömansutbildning. Hon förtöjdes vid Sannegårdshamnen men sedan 1957 har hon sin fasta placering vid Lilla Bommen. Fartyget byggdes om och inreddes till sjömansskola.

1994 genomgick Barken Viking en omfattande upprustning och sedan 1998 äger och förvaltar Higab fartyget som numera används för restaurang- och hotellverksamhet.

 

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Rickard Dahlström
Tekniska frågor
Rickard Dahlström
Avtalsfrågor
Andrea Tallberg
Se alla fastigheter