Barken Viking

Higabs enda fartyg byggdes som skolfartyg 1906 på Burmeister & Wains varv i Köpenhamn. Hon är det största segelfartyg som byggts i Norden – 108 meter lång inklusive klyvarbom och med fyra master.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1998.

Information om fastigheten

  • Adress: Lilla Bommens Torg 10, kajplats 208, 411 04, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gullbergsvass 703:45
  • Byggnadsår: 1906
  • Arkitekt: Burmeister & Wains
  • Ursprunglig användning: Skolfartyg
  • Nuvarande användning: Hotell, restaurang

Om Barken Viking

Barken Viking byggdes som ett danskt skolfartyg 1906 och dopet förrättades av Danmarks kronprinsessa Alexandrine. Fartyget fick en dålig start – under en kraftig storm kantrade Viking innan hon ens hunnit göra sin jungfrufärd. Men skadorna lagades och 1907 var det dags för första resan.

Barken Viking till sjöss under dansk flagg. Foto: Allen C. Green

Viking var byggd för att användas för att utbilda sjömän till danska handelsflottan. Här fanns 80 elevplatser och stora utrymmen för utbildningsändamål. Under sina många år till havs seglade hon bland annat till Australien, Sydafrika och Storbritannien. 1929 såldes Barken Viking till sjöfartsrådet Gustaf Eriksson och blev därmed under ett antal år ålänning och seglade under finsk flagg.

1951 köpte Göteborgs Stad Viking för att placeras permanent i stadens hamn och användas till sjömansutbildning. Hon förtöjdes vid Sannegårdshamnen men sedan 1957 har hon sin fasta placering vid Lilla Bommen. Fartyget byggdes om och inreddes till sjömansskola.

1994 genomgick Barken Viking en omfattande upprustning och numera används fartyget för restaurang- och hotellverksamhet.

Tur och retur till Falkenberg

2021 lämnade Barken Viking Göteborgsområdet för första gången på nästan 70 år. Fartyget bogserades till Falkvarv i Falkenberg för att läggas på varv och där målades botten, skrov, undermaster och övrig rigg. Även ny teknik installerades.

Barken Viking passerar Älvsborgsbron på väg till Falkenberg.

Varvsbesöket var en del av en omfattande renovering som pågick mellan 2019-2021 och som även innebar att de gamla trä- och ståldetaljerna återfick sin forna glans och att fartyget fick ett helt nytt trädäck. Inför däcksomläggningen gjordes ett studiebesök till Åland för att titta på Vikings systerfartyg Pommern och deras däcksomläggning tillsammans med snickare och byggnadsantikvarie.

Barken Viking ägs och förvaltas av Higab sedan 1998.