Hotell Heden

Trots att det byggdes som ett provisoriskt hotell efter andra världskriget finns Hotell Heden fortfarande kvar. Sedan 1981 drivs det av Liseberg och i dag finns det 179 rum fördelat på två våningar.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2021.

Information om fastigheten

  • Adress: Sten Sturegatan 1, 411 39, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Heden 44:1
  • Byggnadsår: 1947
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Studenthem/hotell
  • Nuvarande användning: Hotell

Om Hotell Heden

Det ursprungliga hotellet var egentligen en provisorisk anläggning som bara skulle finnas i fem år. Efter andra världskrigets var nämligen underskottet av hotellbäddar stort i Göteborg och det var bråttom att få fram fler. Byggverksamheten låg dock efter på grund av kriget och lösningen blev då att bygga ett provisoriskt hotell i ena hörnet av Heden. Det stod klart 1947 och användes i början för turister på somrarna och som studenthem på vintrarna.

1976 inleddes arbetet med att succesivt bygga ut anläggningen. Exempelvis tillkom en restaurangveranda och en ytterligare våning. Därefter har hotellet moderniserats i olika etapper. 1981 köptes det av Liseberg och fick även permanent status. Anläggningen är numera byggt kring tre innergårdar och har i dagsläget 179 rum fördelat på två våningar.

Hotell Heden ägs och förvaltas av Higab sedan 2021.