Cookiepolicy

Higab står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur higab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att higab.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka ett mejl där du beskriver problemet till malin.strandlund@higab.se eller martin.lysell@higab.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

  • Vissa bilder saknar beskrivande alternativ-texter. Sajten har ett stort omfattande bildarkiv, och en del bilder har ännu inte korrekta alternativ-texter. Detta kommer att åtgärdas efter hand.
  • Vissa videos är inte textade.
  • Vissa PDF:er är inte tillgängliga (gäller dokument som är publicerade efter 23 september 2018)
  • Kartan bygger på Google Maps. Det kan innebära vissa svårigheter vid till exempel inbyggda skärmläsare.
  • Formulär för felanmälan och ”Intresseanmälan lokaler” är integrerade via tredje part (Lime) och har därmed inte kunnat tillgänglighetsanpassats inom projektet/sajten.

Hur vi testat webbplatsen

Higab har i samband med utvecklingen av hemsidan gjort följande tillgänglighetstester:

  • En extern tillgänglighetsgranskning av designen.
  • Löpande manuella granskningar och optimeringar utförda av utvecklare.
  • Automatiska tester körda med utvärderingsverktygen Lighthouse, WAVE (WebAIM.org), Axe DevTools (Deque.com)

Den externa granskningen gjordes 2023-09-13
Det automatiska testet gjordes 2023-07-03
Webbplatsen publicerades 2023-09-26
Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-10-09