Åvägen 17

Här fanns tidigare Göteborgs Kamgarnsspinneri som i början av 1900-talet var Gårdas största fabrik. Numera används lokalerna för mindre företag, gymnasieverksamhet och kontor för bland annat Higab.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1979.

Information om fastigheten

  • Adress: Åvägen 17A-K, 412 51, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gårda 24:2
  • Byggnadsår: 1896
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Kamgarnsfabrik
  • Nuvarande användning: Kontor, utbildning, småföretag

Om Åvägen 17

Göteborgs Kamgarnsspinneri etablerades 1896 på Åvägen i Gårda och var en av de stora textilfabrikerna i Göteborgsområdet runt sekelskiftet 1900. Bakom verksamheten stod affärsmännen Gustaf Werner och Wilhelm Carlström som sedan tidigare hade bedrivit verksamhet på Östra Larmgatan 16.

Fabriken i Gårda uppfördes efter engelsk förebild. Det innebar att man byggde tegelhus i tre våningar och stora öppna maskinsalar med ett stort antal fönster för ljusinsläpp. Först byggdes fabriksbyggnaden i öster mot Fabriksgatan samt maskinhus, ångpannehus och skorsten inne på gården. Anläggningen utvidgades efter hand och 1912 hade den utvecklats till Gårdas största fabrik med över 500 anställda. Då hade man byggt ut mot Åvägen och uppfört en trävilla vid fabrikens entré som användes som vaktmästarbostad.

I fabriken producerades ullgarn som bland annat exporterades för kostymtillverkning och stopp- och stickgarn. Anläggningen bestod av fyra avdelningar: förberedning, spinning, tvinning och härvning. Männen arbetade enbart som maskinskötare, förmän och transportörer medan hundratals underbetalda kvinnor arbetade inom textilproduktionen. De kallades i allmänhet för ”kamgarnsfjällor” eftersom de oftast var unga och ogifta.

Under 1960-talet började spinneriet avveckla sin verksamhet och andra företag tog över lokalerna. Efter 1970 har mindre delar av anläggningen rivits, bland annat skorstenen på gården.

Det gamla kamgarnspinneriet är en typisk representant för det sena 1800-talets industrianläggningar.

Lokalerna används numera för mindre företag, gymnasieverksamhet och kontor.