Hoppa till innehållet

Kajskjul 205

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Gullbergsvass 703:48
Byggnadsår:
1924
Adress:
Lilla Bommens Torg 2,
411 04 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Hamnskjul
Nuvarande användning:
Butik, kontor, café
Arkitekt:
K Pettersson

Utsidan av Kajskjul 205.

Om Kajskjul 205

En gång i tiden ingick Lilla Bommen i Göteborgs befästningsverk och var en av de platser där båtar kunde passera in till staden och tullar kunde betalas. Efter att Vallgraven raserades i början 1800-talet började hamnkanterna att byggas ut och i 1866 års utbyggnadsplan redovisades Gullbergsvass som hamnområde med kajer längs älven och ett inre system med kanaler. Gullbergskajen, där Lilla Bommen ingår, stod klar 1899.

Kajskjul 205 och 207 byggdes vid Lilla Bommen 1924. Husen ritades av K A Pettersson och är utformade i 1920-talets klassicistiska stil. De tillhör några av de få bevarade äldre hamnbyggnaderna i Göteborg.

1973 gjordes Kajskjul 205 om till ett fartygsmuseum och 1990 började delar av båda byggnaderna att användas för den nyöppnade färjetrafiken. Numera finns café och butiker i Kajskjul 205.

2017 genomförde Higab ett projekt där Kajskjul 205 och 207 återställdes till sin ursprungliga färgsättning, vilket stämmer bättre överens med byggnadernas klassicistiska arkitektur. Efter att de senaste åren varit målade i rött med svarta och brungula partier har de nu fått tillbaka sin gula nyans med ljusa partier och svartmålade fönster.

Sedan 1975 är Kajskjul 205 och 207 upptagna i stadens bevaringsprogram. De har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 2013.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Rickard Dahlström
Tekniska frågor
Rickard Dahlström
Avtalsfrågor
Andrea Tallberg
Se alla fastigheter