Härlanda Park

Det gamla fängelset i Härlanda byggdes efter samma modell som de amerikanska anstalterna San Quentin och Alcatraz. Efter att anläggningen stängde 1997 gjordes den om till Härlanda Park – en plats med kulturhus, öppen förskola och kontor.

Husen är byggnadsminnen. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1999.

Information om fastigheten

  • Adress: Kålltorpsgatan 2, 416 52, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Kålltorp 4:17
  • Byggnadsår: 1907
  • Arkitekt: Gustaf Lindgren
  • Ursprunglig användning: Fängelse
  • Nuvarande användning: Kontor, kulturhus

Om Härlanda Park

Det vi i dag kallar Härlanda Park byggdes mellan åren 1905-1907 som Härlanda centralfängelse och ersatte det gamla fängelset Rosenborg vid Lilla Bommen. Huset ritades av hovintendent Gustaf Lindgren och byggdes av F O Peterson & Söner.

Liksom Rosenborg byggdes Härlanda enligt en 1800-talsmodell som känns igen från de amerikanska förebilderna San Quentin och Alcatraz. Det är byggt som ett kors med cellerna i mittdelen och med stora ljusschakt rakt igenom mittkärnan. Konstruktionen med öppna plan mellan våningarna och balkonger gjorde att bevakningen av varje våning kunde ske från de andra våningsplanen. Ljusschakten byggdes igen på 1950-talet.

Fängelset får elektricitet

1918 hade Härlanda fängelse 192 celler och drygt 300 fångar. Cellstorlekarna var 6,5 kvadratmeter och 7,5 kvadratmeter.

Tekniskt sett förändrades fängelset under årens lopp. Bland annat installerades elektricitet 1917 och 1927 fick man vattentoaletter. Fram till dess hade man haft pottskåp i sina celler. Ett antal av dessa pottskåp finns bevarade än i dag.

Inom fängelseområdet har det funnits en mängd olika funktioner. Till exempel tingsrätt, kyrksal, läkare, tandläkare, rättspsykiatrisk avdelning, gymnastiksal samt lokaler för skrädderi och tvätteri. Kyrksalen låg på översta våningen och var under fängelsets första decennier välbesökt. Det berodde på att prästen inte bara predikade utan också informerade om vad som hände i samhället utanför murarna.

I Härlanda, som tidigare varit ökänt för busliv, blev förhållanden bättre med åren och så kallade egnahemsvillor började byggas i området. 1912 stod fängelsets tjänstebostäder utmed Härlandavägen färdiga. Husen används fortfarande som bostäder och ägs i dag av en bostadsrättsförening.

Stänger efter 90 år

Anläggningen fungerade som fängelse fram till 1997 då den siste fången gick ut genom fängelseporten.

Härlanda Park består av ett antal olika byggnader. Förutom huvudbyggnaden finns även hus som ursprungligen är byggda som vaktmästarbostad och direktörsvilla.

1998 köpte Göteborgs Stad anläggningen av Kriminalvårdsstyrelsen och sedan 1999 ägs, förvaltas och utvecklas den av Higab. Under 2000 påbörjades ombyggnaden av huvudbyggnaden. Till 2001 var fängelset omvandlat till moderna kontorslokaler och ett par förvaltningar inom Göteborgs Stad flyttade in. Under ombyggnaden lades stor vikt vid att bevara de gamla miljöerna så långt som möjligt. Färgsättningen återskapades så nära originalet som möjligt, både interiört och exteriört. Två celler bevarades i sitt ursprungliga skick, samt galler, gallergrindar och räcken.

Invigning av Kulturhus Kåken

2006 var det dags för det gamla snickeriet bakom huvudbyggnaden att byggas om. Higab fick i uppdrag att förvandla det nedgångna snickeriet till kulturhus. För att behålla den industriella karaktären och känslan i byggnaden bevarades fackverksbalkarna i taket, de speciella takfönstren och de putsade ytterväggarna. Byggnaden invigdes i december 2007 och fick det passande namnet Kulturhuset Kåken, och inrymmer en öppen förskola, bibliotek, hälsotek och café.

Härlanda fängelse, numera Härlanda Park, blev byggnadsminne 1993.