Göteborgs huvudbrandstation

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1988.

Information om fastigheten

  • Adress: Åvägen 2, 412 50, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gårda 15:11
  • Byggnadsår: 1988
  • Arkitekt: FFNS West AB
  • Ursprunglig användning: Huvudbrandstation, larm- och ledningscentral
  • Nuvarande användning: Huvudbrandstation, larm- och ledningscentral

Om Göteborgs huvudbrandstation