Hoppa till innehållet

Kallebäcks Källa

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Kallebäck 752:23
Byggnadsår:
1881
Adress:
Gamla Boråsvägen 2-4,
412 76 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Vattenkälla, reservoar och bostad
Nuvarande användning:
Vattenkälla, reservoar, bostad och föreningsverksamhet
Arkitekt:
J G Richert

Entrédörr till Kallebäcks Källa.

Vård och underhållsplan för Kallebäcks Källa

Om Kallebäcks Källa

Första gången Kallebäcks Källa nämndes i skrift var 1692. Rent dricksvatten var en bristvara i Göteborg på den här tiden och källorna var viktiga. Vattentunnorna gick i jämna turer fram och tillbaka till staden.

För att slippa köra vattentunnor fram och tillbaka byggde man 1785-1787 en ledning bestående av genomborrade trästockar mellan källan och en stor reservoar vid nuvarande Kungsportsplatsen. Vattenledningen invigdes med en ceremoni i november 1787 där även kung Gustaf III närvarade och källan kallas därför även ”Gustafs källa”. Till minne av händelsen restes en sten av marmor med text på både svenska och latin.

Ledningen förlängdes sedan till tappställen vid Kungsporten, Domkyrkan och Stora Torget, nuvarande Gustaf Adolfs Torg. Domkyrkobrunnen finns fortfarande kvar. I Kallebäck byggdes ett källhus av gråsten som innehöll själva källan och ett förrum. På innerväggen i förrummet finns en inskription med namnet A Blackwood, en skotte som var med och genomförde byggprojektet efter stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlbergs planer. 1881 byggdes en rund reservoarbyggnad i rött tegel där själva reservoaren var en järncistern som rymde 300 kubikmeter. Arkitekt var Johan Gabriel Richert.

Kallebäcks Källa blev byggnadsminnesförklarad 1973 och har funnits i Higabs bestånd sedan 1990.

 

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Tekniska frågor
Tommy Cong
Higab-medarbetaren Glenn Westerberg
Avtalsfrågor
Glenn Westerberg
Ladda ner
Vård och underhållsplan för Kallebäcks Källa
Se alla fastigheter