Kusthuset

Användes ursprungligen som bostad åt varvsanställda och var under 1800-talet känt som Kustens Hotell där även det arrangerades bröllop, baler och maskerader. Efter att huset räddades från rivning på 1960-talet blev det hem för olika kulturverksamheter.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Taubegatan 9A-D, 414 55, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 221:1
  • Byggnadsår: 1780-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostad, hotell
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet, galleri

Kusthuset

1744 etablerades Skepps-Warfvet Kusten vid Klippan av köpmannen Peter Samuelsson Bagge. Han hade tidigare haft ett varv på Ärholmen utanför Marstrand och det var det som låg till grund för den nya verksamheten. Under de första åren var även skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman en del av företaget och det var hans idéer inom fartygskonstruktion som skulle sätta stor prägel på varvet.

Bolagsreglerna för Skepps-Warfvet Kusten skrevs 1784 och det var troligen under detta årtionde som Kusthuset byggdes på det intilliggande Majnabbeberget. Huvudbyggnaden byggdes ursprungligen som bostadshus åt varvets anställda. Någon gång mellan 1804 och 1815 gjordes det om till värdshus och det blev då känt som Kustens Hotell. Flygelbyggnaden byggdes antagligen under 1850-talet och 1872 tillkom trappa, kapprum och förstuga. På andra våningen låg festsalen där man brukade arrangera bröllop, baler och maskerader.

Varvet läggs ner

1865 hade Skepps-Warfvet Kusten bildat ett nytt bolag, Varvet Kusten AB. Detta för att kunna bedriva sin rörelse i större skala. Men trots det skulle det inte dröja särskilt länge innan varvet skulle få se sitt slut. Tio år senare övergick bolaget i Rederi AB Örnens ägo och 1895 lade man ner verksamheten. Det blev därmed det sista av de gamla varven som försvann i slutet av 1800-talet. Fram tills dess hade varvet fungerat som ett eget samhälle där de flesta anställda inte bara arbetade utan även bodde i området, bland annat på Majnabbeberget.

De följande åren bedrevs olika typer av verksamheter i Kusthuset. Till en början fanns Frälsningsarmén i stora salen och därefter gjordes huset om till kartongfabrik. Under en period fanns även ett hönseri i den gamla festsalen. 1910 rustades Kusthuset upp och samma år flyttade Carl Johans församlingshem in. Men när de så småningom byggde ett nytt församlingshem lämnades huset tomt och tanken var då att det skulle rivas.

Kusthuset räddas

Men det fanns personer som ville annat. För att rädda det gamla huset bildades Kulturminnesföreningen Warfvet Kusten 1962. De tog över som nya hyresgäster och det ledde till att huset fick vara kvar. Därefter inleddes ett restaureringsarbete med hjälp av historisk expertis från dåvarande Historiska museet. Eftersom husets gamla kakelugnar var utrivna försökte man hitta några som liknande originalen. I stora salen satte man därför in ett par från en byggnad på Södra Vägen och till bottenvåningen hämtade man kakelugnar från byggnader vid Kustgatan och Höglundsgatan. 1970 byggdes ett uthus på gården, som fungerade som ett brygghus med torkvind.

Sedan 1971 finns Göteborgs konstnärsklubb och föreningen Visans vänner i Kusthuset. Byggnaden har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.