Hotel Eggers

Ett av Sveriges äldsta hotell invigdes 1859 – ett år efter att Göteborgs centralstation öppnade. Namnet kommer från den förre ägaren Emil Eggers. Innan det fick sitt nuvarande namn hette det både Järnvägshotellet och Hotel Christiania.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Drottningtorget 2-4, 411 03, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 702:42
  • Byggnadsår: 1859
  • Arkitekt: Johan August Westerberg
  • Ursprunglig användning: Hotell
  • Nuvarande användning: Hotell

Om Hotel Eggers

1858 fick Göteborg en järnvägsstation vid Drottningtorget och behovet av ett nytt större hotell i närheten av stationen uppstod. Året efter öppnades därför ”Järnvägshotellet”. Ägaren L E Lindblad överlät 1883 rörelsen, som nu fått namnet Hotel Christiania, till sin svärson Emil Eggers. Eggers gav så småningom rörelsen sitt eget namn. Före invigningen hade han gjort en omfattande om- och tillbyggnad, inkluderat grannfastigheten och byggt på två våningar på sitt hotell. Så här beskrev han själv arbetet:

”Genom mycket träget arbete och ej utan motgångar och besvärligheter kunde jag komma därhän att jag i oktober 1894 kunde inviga mitt nya hotell som jag på grund af namnförvexling med flera mindre hotell lät kalla Hotel Eggers.”

Samlingspunkt för emigranter

Byggnaden var i nyrenässansstil med vita väggar. När hotellet öppnade var det toppmodernt enligt den tidens mått. Här fanns bland annat över 100 rum, elektrisk belysning och elektrisk hiss, vinterträdgård och telefon i varje rum. I bottenvåningen fanns också en stor restaurang, en ”American Bar” och det berömda Mohriska Caféet.

Här bodde ofta emigranterna före embarkeringen på Amerikabåten. Ibland arbetade de till och med på hotellet för att få ihop de sista respengarna. Det tyska generalkonsulatet låg i Posthuset tvärsöver Drottningtorget före och under andra världskriget och Hotel Eggers blev därför en mötesplats för de krigsförande från båda sidor.

Ett av Sveriges äldsta hotell

Emil Eggers drev hotellet fram till 1921, då han efterträddes av sin son Axel Eggers. 1944 köpte Göteborgs Stad hotellet. Syftet var att lösa några av Drottningtorgets besvärliga trafikproblem men Eggers har hittills inte rivits. I dag ägs, förvaltas och utvecklas byggnaden av Higab och hotellet drivs av Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis. Hotel Eggers är därmed ett av de äldsta hotellen i Sverige som fortfarande är i drift.

Under 2015 fick Hotel Eggers ny fasadbelysning och samtliga fönster byttes ut. För att fasaden skulle bevara sitt kulturhistoriska värde lät man specialtillverka kopior på de gamla fönstren på ett hantverksmässigt vis.