Tips för bättre inneklimat

Inomhusklimat är en viktig del av arbetsmiljön och har en stor betydelse för vårt hållbarhetsarbete. På Higab arbetar vi aktivt med att sänka vår energianvändning i våra hus och därigenom minska vår negativa påverkan på miljön. Här får du tips på hur vi tillsammans kan effektivisera vår energianvändning och samtidigt uppnå ett bra inomhusklimat.

Om du upplever att något är fel

Higab ansvarar för att systemen fungerar och att ventilation och temperatur är rätt inställda. Om du upplever att något inte fungerar som det ska kan du först gå igenom checklistan här nedan. Om du inte hittar en förklaring på felet gör du en felanmälan.

Checklista:

✓ Är fönstren ordentligt stängda?
✓ När/hur ofta är det problem?
✓ Är elementet fritt från inredning och lösa föremål?
✓ Mät gärna temperaturen. Placera då termometern mot en innervägg.
✓ Kontrollera att termostaten till elementet inte är stängd.

Inzoomad bild på en fönsterlucka i trä och en blåblommig gardin.

Hur kan jag påverka?

✓ Ställ inga möbler direkt framför elementen. Då hindras luften runt element och termostat att cirkulera.
✓ Vid behov av vädring, vädra snabbt och effektivt. Istället för att ha en fönsterspringa öppen hela dagen, öppna fönstret helt i 5 minuter. Vid snabb vädring byts luften ut utan att rummet hinner kylas ner.
✓ En kavaj eller kofta kan höja den upplevda temperaturen med 2 grader.

Modern kontorslokal med svart golv och vita väggar.

Hur kan jag sänka energianvändningen?

✓ Låt inte apparater stå i standbyläge. Stäng av datorn när du går hem för dagen.
✓ Släck lamporna i tomma rum och lämna inte mobilladdaren i eluttaget, vilket även är viktigt av brandsäkerhetsskäl.

Stor kristallkrona hänger från ett utsmyckat tak.