Annedalsseminariet

Seminariet är ett av de äldsta husen i Annedal och används än i dag för undervisning. På framsidan ligger Seminarieparken som är känd för sina vackra körsbärsträd som blommar på våren.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1998.

Information om fastigheten

  • Adress: Seminariegatan 1A, 413 13, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Annedal 20:4
  • Byggnadsår: 1876
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Folkskollärarseminarium
  • Nuvarande användning: Utbildningsverksamhet

Om Annedalsseminariet

Stadsdelen Annedal bildades omkring 1870 då Göteborgs Stad köpte mark för att bygga en ny förstad för arbetare. Runt den här tidpunkten bestod området mest av äng- och betesmark, förutom vid nuvarande Övre Husargatan där det fanns en liten grupp med bostadshus. 1872 upprättades en stadsplan av H W Brandel och mellan cirka 1874–1890 byggdes Annedal ut. Tanken var att det skulle bli en mönsterstadsdel för arbetare. Det prövades många nya bostadssociala idéer och olika typer av hustyper användes.

1876 byggdes ett folkskollärarseminarium i utkanten av Annedal. Det var en verksamhet som hade startat redan 1842. Huset går numera under namnet Annedalsseminariet och ritades av P V Stenhammar. Det bestod ursprungligen av 2–3 våningar och en skolträdgård (numera Seminarieparken).

Annedalsseminariet 1935. Till höger i parken syns vaktmästarbostaden.
Foto: Göteborgs stadsmuseum

Annedalsseminariet byggs ut

Runt 1900 tillkom en gymnastikbyggnad (numera Studietorget) och 1912 genomfördes en om- och tillbyggnad av Annedalsseminariet efter ritningar av G Hermansson. Byggnaden höjdes till 4–5 våningar och i trädgården byggdes en rektorsbostad och vaktmästarbostad. Båda husen utformades i en enhetlig nationalromantisk stil med branta och brutna tegeltak, spritputsade fasader och smårutsindelade fönster. De byggdes i 1–2 våningar.

1922 ändrade trädgården karaktär och syfte från att vara inriktad på undervisning till att fungera som rekreationsområde, vilket det är än i dag. Stora delar av Seminarieparken försvann i samband med spårvagnsomläggningen 1956.

Annedal drabbas av rivningsvågen

Under 1970-talet revs en stor del av husen i Annedal och ersattes med större bostadshus. Flera av byggnaderna som bevarades ägs numera av Higab. Förutom Annedalsseminariet är det Daghem Folke Bernadottes Gata, Annedalspojkars Hus (Annedalshuset) och Seminarieparken med rektors- och vaktmästarbostaden.

1975 byggdes Annedalsseminariet om till vårdskola och därefter har lokalerna använts av Annedals Vuxengymnasium. I dag finns Göteborgs universitet här och området går under namnet Campus Linné med institutionerna för Globala studier, Journalistik, massmedier och kommunikation (JMG) samt Psykologiska institutionen.

Annedalsseminariet ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram och har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1998.