Göta Källare

När Göta Källare invigdes 1812 blev det ett av Sveriges första hus som byggdes för hotellverksamhet. Huset har även ägts av SKF och rederiet Svenska Amerikalinjen som var kända för sina resor över Atlanten till Nordamerika.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1986.

Information om fastigheten

  • Adress: Hotellplatsen 2, 411 06, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 13:1
  • Byggnadsår: 1812
  • Arkitekt: Jonas Hagberg
  • Ursprunglig användning: Hotell och restaurang
  • Nuvarande användning: Kontor, butik

Om Göta Källare

Den 22 maj 1812 invigdes Göta Källare. Det var ett värdshus med rum för resande och är ett av Sveriges första hus byggt för hotellverksamhet. Kvarteret ligger på marken som tidigare var den inre delen av bastionen Carolus IX Rex.

Husets byggherre var Laurentius Segerlind som tidigare haft krogverksamhet både på Vallgatan och Drottninggatan. Affärerna gick bra och Laurentius Segerlind ville utöka verksamheten. I februari 1810 ansökte han därför om att ”å tomten N:o I i Stadens 5 rote få uppföra en nybyggnad till hotell- och näringsställe”. Ansökan beviljades av staden med villkoret att byggnaden ”ej finge bliva vanprydande” och stadsarkitekt Jonas Hagberg fick uppdraget att rita huset.

Göta Källare byggdes i tre våningar med en altan på taket och innehöll på den tiden 56 rum, restaurang och biljardhall. Göta Källare blev snabbt en populär samlingsplats och ”där träffades de goda borgarna efter arbete för att dricka jamaicatoddy, diskutera veckans tilldragelser, äta sexa, dricka punsch och skämta”. På somrarna ramades entrén in av lagerträd och hotellet hade stadens första trottoarservering. Hotellet gästades av dåtidens kändisar, till exempel Esaias Tegnér, August Blanche, Viktor Rydberg och Sarah Bernard.

På 1820-talet uppläts hotellets bottenvåning till husarkasern. Husarerna paraderade och spelade militärmusik på platsen framför hotellet och saluterade hedersgäster med välkomstfanfar.

Familjen Haglund tar över

Laurentius Segerlind gick bort 1834 och rörelsen övertogs av hans änka. 1860 byggdes huset på med en fjärde våning av dåvarande ägaren mur- och byggmästare G Jährig.

1862 köpte familjen Haglund Göta källare. De moderniserade huset och gjorde en tillbyggnad, vilket utökade rumskapaciteten till 100 rum. Järnvägens tillkomst hade ökat efterfrågan på hotellrum och vid den här tiden hade flera andra hotell byggts i närheten, bland annat Grand Hotel Haglund (som ägdes av familjen Haglund), Hotel Royal och Hotel Eggers. 1888 fick området runt Göta Källare namnet Hotellplatsen.

Hotellverksamheten upphör

Huset såldes 1918 till SKF som under ett par år använde det som sitt huvudkontor. När Svenska Amerikalinjen köpte huset 1921 och åter drev det som hotell smyckades fasaden mot Hotellplatsen med Johan Axel Wetterlunds kvinnostatyer föreställande Sjöfarten, Åkerbruket, Handeln och Industrin. Hotellverksamheten i Göta Källare upphörde den 31 juli 1944, men huset lystrar fortfarande till namnet som än i dag pryder fasaden.

Husets ursprungliga utformning med en liten ljusgård är bevarad och trapphuset med den vita marmortrappan minner om hotelltiden. Fasadernas dekor är en kombination av tidigt 1800-tal och 1920-talets arkitekturideal.

Göta Källare köptes 1958 av Göteborgs Stad och ingår sedan 1986 i Higabs bestånd. I dag finns olika verksamheter i huset, bland annat kontor och butiker.