Skändla Gård

1966 köpte Göteborgs Stad gården med syftet att bevara den. Den är en typisk Hisingsgård från det tidiga 1800-talet och ett av de bäst bevarade exemplen på ett gårdskomplex i Göteborgstrakten.

Gården är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Skändla Sörgårdsväg 2, 417 46, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Tuve 3:19
  • Byggnadsår: 1800-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bondgård
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Skändla Gård

Mitt på Hisingen ligger en by med anor långt bakåt i tiden. Den lilla byn har klarat sig genom brand och två skiften. Här finns också ett av de bäst bevarade exemplen på hur en gård kunde se ut i 1800-talets Göteborg.

Skändla by började förmodligen växa fram under 1100-talet. Först var byn norsk, men gränsen justerades och byn blev under 1200-talet svensk. Berget bredvid utgjorde en del av riksgränsen.

Byn växer och förändras

År 1819 slog blixten ner i Skändla by och de tio gårdarna som då fanns brann upp. Byn återuppbyggdes men med något glesare mellan husen. När det 1826 var dags för enskifte ansågs byn vara för ung för att rivas. Byn växte och när det på 1860-talet var dags för laga skifte fanns 16 gårdar i Skändla by. Den samlade bebyggelsen behölls i stora drag efter skiftet. Till 1900-talets mitt förnyades byggnaderna på gårdarna och under senare år har några rivits. Nya villabyggnader har tillkommit men delar av den ursprungliga bebyggelsen finns bevarad.

Skändla Gård är den mest välbevarade gårdsanläggningen. Den består av ett bostadshus och en vinkelbyggd ladugård som omger en stenlagd gård.

Bostadshuset byggdes runt 1821 i en våning med kök, framkammare och delvis inredd vind. Fasaderna är i faluröd träpanel med vita fönster. Taket är ett tegelklätt sadeltak med vitmålad taklist. 1874 gjordes en tillbyggnad med en sidokammare på norra sidan av huset. Huset utökades ytterligare 1927 med förstuga och en kammare i söder. I samband med det tillkom också en glasveranda vid gårdsingången. Interiören med snickerier, kakelugnar och tidstypiska allmogemöbler från Göteborgstrakten är välbevarad. I köket finns den stora järnspisen och bakugnen kvar.

Den vinkelformade ladugården är uppförd samma år som bostadshuset. Ursprungligen hade den en länga, vilken utvidgades i vinkel under andra halvan av 1800-talet. I början av 1900-talet gjordes ett par tillbyggnader till ladugården. Dessutom tillkom ett svinhus och källarvind. Ekonomibyggnaderna har faluröd träpanel och vita fönstersnickerier. Taken är i huvudsak täckta i tegel.

Blir byggnadsminne

Göteborgs Stad köpte gården 1966 i syfte att bevara den. En upprustning gjordes 1975 och sedan dess är Tuve hembygds- och fornminnesförening hyresgäst. Skändla Gård är en typisk Hisingsgård från det tidiga 1800-talet och ett av de bäst bevarade exemplen på ett gårdskomplex i Göteborgstrakten.

Sedan 1991 ingår Skändla Gård i Higabs fastighetsbestånd. 2002 blev Skändla Gård byggnadsminnesförklarat.