Lindholmsskolan

Lindholmsskolan består av två byggnader – en trävilla från 1886 och ett nationalromantiskt tegelhus från 1913. Under ett antal år användes lokalerna av Valands konstskola och för barn- och ungdomsrehabilitering, men sedan 2008 är det åter grundskola.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Verkmästaregatan 7, 417 57, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Lindholmen 14:1
  • Byggnadsår: 1886 och 1913
  • Arkitekt: A Nilsson, A Bjerke
  • Ursprunglig användning: Skola
  • Nuvarande användning: Skola

Om Lindholmsskolan

Lindholmens varv startade 1845 och varvsnäringen kom att dominera Lindholmen i över 100 år. Med detta följde att inflyttningen i området snabbt ökade och den tidigare jordbruksbygden blev alltmer präglad av varven där de flesta arbetade. Skolverksamheten bedrevs i den gröna trävillan från 1886, som fortfarande står kvar bredvid tegelbyggnaden. Barnen åt nere i källaren och i huset fanns även tandläkare.

I takt med att antalet invånare i området växte behövdes större lokaler. Skolstyrelsen hade köpt en till skolan angränsande tomt 1904 från Lindholmens aktiebolag, och när Lundby socken 1906 blev införlivat i Göteborg gav stadens folkskolestyrelse byggnadsinspektör A Nilsson i uppdrag att rita ett nytt skolhus. Efter hans död tog arkitekten Arvid Bjerke vid och det är främst han som präglat slutresultatet.

”Mjölkflaskan” invigs

Firman Hollander & Vesterberg uppförde det närmast kubformade stenhuset nordväst om den gamla skolan. Det stod klart 1913 och skolverksamheten startade 25 augusti detta år. Skolan upplevdes enligt lokaltidningen som modern, då man hade både elektricitet och rinnande vatten.

Huset ligger direkt på berget, med sockel i betong och fasader klädda med handslaget, rödbrunt tegel. Skolan kom att kallas Annexet, men i folkmun blev det bara ”Mjölkflaskan” på grund av byggnadens form med de tornliknande ventilationshuvarna på taket. Stilen är nationalromantisk. Karaktäristiska detaljer är vita smårutsindelade fönster, burspråk, mönstermurade partier i fasaden och rundbågade träportar. På fasaden över entrén sitter en klocka av järn som också är ett solur.

Det finns två ingångar med tillhörande trapphus på framsidan. Huset rymde från början 11 skolsalar samt gymnastiksal och slöjdsalar. Bad fanns ursprungligen i bottenvåningen, men eleverna fick senare gå till Rambergsskolan för att tvätta sig.

Konstskolan flyttar in

1968 var studentrevoltens år och det efterföljande decenniet kom även konsten att i hög grad präglas av politiken. 1970 flyttade Valands konstskola från Guldheden till den då nerlagda Lindholmsskolan för att eleverna skulle få verka nära arbetarna på Götaverken och Lindholmens varv. Vid denna tid var Peter Dahl huvudlärare i måleri och några av de elever som har studerat i byggnaden är Ernst Billgren och Helene Billgren. Konstskolan, som fick högskolestatus 1977, flyttade till Vasagatan på 1990-talet, och därefter har byggnaden bland annat inhyst barn- och ungdomsrehabilitering.

Sedan 2008 är lokalerna återigen grundskola för årskurs 6-9.