Postgatan 4

Granne med Kronhuset ligger denna stenbyggnad, känd som före detta Fortifikationens kontorshus. Likt övriga Kronhuskvarteret går husets historia flera hundra år tillbaka, till tiden då Göteborg var befäst och vallgraven var stadens yttre gräns.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Postgatan 4, 411 13, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 19:1
  • Byggnadsår: 1746-1748
  • Arkitekt: Bengt Wilhelm Carlberg
  • Ursprunglig användning: Kontor för Fortifikationen
  • Nuvarande användning: Kontor, butik

Om Postgatan 4

Byggnaden uppfördes mellan 1746 och 1748 som Material-Instrumental och Contoirs Hus för fortifikationen, enligt ritning av arkitekt och stadsingenjör Bengt Wilhelm Carlberg. Området hade tidigare förstörts i den stora branden som 1746 härjade i Göteborg. Huset är fritt liggande i två våningar med vind. Fasaden är i ljusgul puts och byggnaden har ett brant sluttande tak med profilerade lister. Ursprungligen hade huset en förstuga med ingång från gatan och gården. På bottenvåningen fanns två materialrum med egna dörrar mot gården och trappor till andra våningen med tillgång till ytterligare två rum och ett kassarum med valv. På andra våningen fanns två ritsalar för officerare och volontärer samt ett chefsrum.

1789 gick byggnaden under namnet Fortifikations Brigade Huset. Materialrummen var nu uppdelade i mindre utrymmen och ett av rummen på övre våningen hade inretts som kök med en stor spis. Under 1800-talets första hälft byggdes ett uthus av trä mot Sillgatan, i dag kallad Postgatan. I slutet av århundradet skulle tusentals emigranter komma att passera huset på sin väg till Amerikabåtarna.

Vid 1900-talets början ersattes dörrarna mot gården med fönster och takets tegel ersattes med plåt. Det före detta kontorshuset var nu ett bostadshus med flera lägenheter där alla hyresgäster hade anknytning till det militära. Lägenheterna fanns kvar till 1932 då huset byggdes om till kontor för stadens rättshjälpsanstalt. Det gamla uthuset i trä revs ett par år senare och i stället restes en mur mot Postgatan.

Efter ombyggnaden har flera förändringar av interiören skett. Vinden har inretts och förstugan med dörr mot Kronhusparken har satts igen. Kassarummets kryssvalv är bevarat och i vindsrummen kan man se de gamla takbjälkarna. Utsidan av byggnaden är välbevarad och överensstämmer helt med Bengt Wilhelm Carlbergs ritning från 1746. Det brant sluttande taket med tillhörande lister är typiskt för den tidens arkitektur.

Huset byggnadsminnesförklarades 1968 och sedan 1991 ingår det i Higabs fastighetsbestånd.