Sjömagasinet

Det röda 1700-talshuset vid Klippan har varit magasin åt Ostindiska kompaniet, tullstation och båtmansstation. Men sedan 1984 är det känt av en helt annan anledning – då öppnade restaurangen Sjömagasinet här.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1994.

Information om fastigheten

  • Adress: Adolf Edelsvärds gata 5, 414 51, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 720:343
  • Byggnadsår: 1775
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Magasin för Ostindiska Kompaniet
  • Nuvarande användning: Restaurang

Om Sjömagasinet

Huset byggdes 1775 vid Klippan som magasin åt Ostindiska kompaniet. Det ritades av fortifikationskapten Henrik Lieden och anlades på nedsänkta pråmar, sänkverk och tio stenpelare. Ursprungligen låg det på en halvö och det fanns en liten båthamn mellan magasinet och strandkanten. Huset var uppdelat i nio bodar och var 60 meter brett och 3,6 meter högt. Här förvarades bland annat krut, virke, verktyg, tjära och salt. Byggnaden ska också ha använts till att förvara danska krigsfångar under det dansk-svenska kriget 1809.

1813 upplöstes Ostindiska kompaniet. Göteborgs Stad tog då över magasinet och gjorde om det till tullstation.

1910 anlades ett färjeläge väster om byggnaden. Därefter rev man den södra delen av det gamla magasinet och byggde en lotsutkik. Mellan 1912 och 1983 fanns Klippans Båtmansstation här.

Ny restaurangverksamhet planeras

Några år tidigare hade en diskussion om att omvandla byggnaden till restaurang startat. Idén blev också snart verklighet och det beslutades att restaurangen skulle drivas i det kommunala Vingabolagets regi. Men innan dess krävdes ett omfattande arbete.

Först delades byggnaden i två delar och fördes undan medan en ny grund gjöts. Därefter sattes båda delarna tillbaka, men nu på varsin sida om en nybyggd avdelning med kök och ekonomilokaler. Resultatet blev att byggnaden fick tillbaka sin ursprungliga längd på cirka 60 meter. Utmed kajen anlades en terrass med servering och bredvid placerade man den gamla tullpaviljongen från 1919. Syftet med ombyggnaden var att behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga byggnaden och dess inredning. Man tog till exempel vara på det handbilade väggtimret, golvplankorna och stockarna i den bärande konstruktionen.

Sjömagasinet öppnar

1984 öppnade den nya restaurangen Sjömagasinet i byggnaden. Arkitekterna bakom ombyggnaden var Bengt Forser och Jan Vasilis.

1994 togs restaurangen över av krögaren Leif Manneström och fem år senare fick den en stjärna i Guide Michelin. Från 2010 till 2021 drevs Sjömagasinet av Ulf Wagner och köksmästaren Gustav Trägårdh. Numera drivs restaurangen av Jennie Selin och Mats Sjölander.

Sjömagasinet har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1994.