Dicksonska Palatset

Dicksonska Palatset byggdes som bostadshus för Oscar Dickson med familj och stod färdigt 1862. Byggnaden genomgår just nu en varsam och omfattande renovering som beräknas vara klar våren 2024. Då är planen att det ska bli restaurang- och festverksamhet i de två nedersta våningarna.

Huset är byggnadsminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Parkgatan 2, 411 38, GÖTEBORG
  • Fastighetsbeteckning: Heden 16:12
  • Byggnadsår: 1862
  • Arkitekt: William Allen Boulnois
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Inväntar nya hyresgäster

Om Dicksonska Palatset

Dicksonska Palatset byggdes som bostadshus för Oscar Dickson med familj och stod färdigt 1862. Huset ritades av den engelske arkitekten William Allen Boulnois som tidigare hade ritat Villa Överås, vilket byggdes för James J. Dickson, Oscar Dicksons bror. James hade utlyst en arkitekttävling för att avgöra vem som skulle få uppdraget att rita hans nya villa. Tävlingen avgjordes i England och första pris togs hem av William Allen Boulnois, som därmed fick kontakt med familjen Dickson. Arbetet lär ha imponerat på brodern Oscar, då Dicksonska Palatset stod färdigt för inflyttning endast ett år efter Villa Överås. Projektet leddes av byggmästare P. J. Rapp och hälften av byggnadsarbetarna kom från England.

Arkitekturen var, från idé till utförande, en engelsk produkt liksom en del av byggnadsmaterialet, som exempelvis keramikgolv, huvudtrappan i hallen och monteringsfärdig järnstomme till orangeriet. Det var ett viktigt ställningstagande för familjen Dickson som ville visa sitt ursprung och hävda banden till sitt gamla hemland.

Obebyggt område

Dicksonska Palatset blev ett av de första påkostade stenhusen utanför vallgraven. 1862 var större delen av området kring Heden fortfarande obebyggd och det nya privatpalatset tronade ensamt under de första decennierna. Dicksonska Palatset planerades med en egen trädgård och ekonomibyggnader i form av stall och vagnsbod på baksidan. Trädgården utgjorde en privat sfär i korsningen mellan nya och gamla allén och gränsen markerades med ett högt järnstaket.

Byggnaden utformades i nyrenässansstil med en rustik sockelvåning, släta putsade fasader och flackt valmat tak med utstickande takfot och gjuten dekor. Andra våningen markerades med dekorativa balkongfronter och kraftiga frontoner ovanför fönstren. Entrépartiet utformades som en tempelgavel med doriska kolonner. Vid sidan om entrén placerades orangerier mot ytterväggen.

Interiören organiserades kring en centralt belägen huvudtrappa med omgivande sällskapsrum på första och andra våningen. Köksavdelningen låg på bottenvåningen och på tredje våningen fanns sovrum, samt rum för de anställda. Dicksonska Palatset hade vid invigningen en av stadens praktfullaste interiörer där stora salongen på andra våningen utmärkte sig särskilt med sin påkostade inredning.

Stora salongen i Dicksonska Palatset runt 1900. Originalfotot tillhörde grevinnan
Signhild Aminoff, Horns Säteri, Enhörna.

Familjen Dickson flyttar ut

Oscar Dickson gick bort 1897, men familjen bodde kvar i huset ända fram till 1923 då huset gjordes om till en hushållsskola som tillhörde det framgångsrika konceptet Margaretaskolan. Det var en rörelse som drev en kombination av restauranger, festvåningar, butiker med färdiglagade rätter och skolor för unga flickor. Margaretaskolan fanns i ett flertal städer i Sverige.

En stor ekonomisk prövning för Margaretaskolan blev dock renoveringen av Dicksonska Palatset på 1950-talet. Slutnotan hamnade långt över budget och den förlusten, i kombination med en illa skött ekonomi och förskingring, gjorde att man 1968 tvingades att sälja Dicksonska Palatset.

Dicksonska palatset köptes av Göteborgs Stad. Under 1970-talet hyrdes huset ut till en turistbyrå och konstgalleriet Maneten som hade sin verksamhet i stallbyggnaden.

1973 byggnadsminnesförklarades Dicksonska Palatset.

Pågående upprustning

Higab genomför just nu ett omfattande upprustningsprojekt på Dicksonska Palatset där bland annat taket ska läggas om och få nya takkupor. Även fasaden renoveras där bland annat ornament och stuckaturer putsas upp och återskapas innan fasaden ska målas. Orangeriet mot Södra Vägen kommer att få helt nya glaspartier och glastak för att återskapa det ursprungliga utseendet.

Parallellt pågår interiöra arbeten och planen är att det ska bli restaurang- och festverksamhet i de två nedersta våningarna när huset öppnar igen under våren 2024.