Fiskhamnen – Fiskhall F

Sedan den 1 juni 2024 har Higabs fastigheter i Fiskhamnen överlåtits till Stadsfastighetsförvaltningen och därmed hänvisas alla ärenden dit.

Information om fastigheten

  • Adress: Fiskhamnen 17-19, 414 58, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 223:9
  • Byggnadsår: 1910
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Industrilokal, kontor
  • Nuvarande användning: Industrilokal, kontor